Fibo vaheseinte lahendus - kiire, terviklik ja lihtne

Fibo vaheseinalahendus

Fibo Lux 88 vaheseinasüsteem on Eesti turul pakutavatest kividest ja kergetest vaheseinalahendustest kõige innovaatilisem ning täiuslikum süsteemne terviklahendus
– see sobib nii kuivade kui ka märgade ruumide kergvaheseinte ehitamiseks. Fibo Lux 88 vaheseinasüsteemi saab kasutada nii uusehitistes kui ka renoveeritavates hoonetes. Lõpuni läbimõeldud toodete komplekt muudab müüriladumise töö mugavaks ja kiireks ning kindlustab kvaliteetse lõpptulemuse. Plokid on mõõdutäpsed, ühtlase sileda pinnaga ning otstest punnide ja soontega. Selline plokkidevaheline tappliide teeb ladumise lihtsamaks ja kiiremaks võrreldes traditsioonilise müüriladumisega. Segu asemel kasutatakse plokiliimi weber Stone Fix , mille kulu on väike – vuugi paksus on ainult ca 2 mm. Laotud seinad on tugevad ja piisava jäikusega ning seinu saab laduda korraga täies kõrguses lõpuni välja. Plokkide sile pind ja õhuke vuuk võimaldavad seinu viimistleda õhukese pahtlikihiga. Plokkides olevaid õõnsusi saab kasutada  elektrijuhtmete ja veetorude kanalitena.

Fibo Lux 88 vaheseinasüsteemi kuuluvad tooted

•  Fibo Lux 88 vaheseinaplokid (tavaplokid, ½-plokid), mis on juba alusele kokku komplekteeritud.
•  Fibo Lux 2500 profiil on spetsiaalse kujuga teraprofiil, mis järgib ploki mõõte. Terasprofiili kasutamine lihtsustab oluliselt müüritööde tegemist ja seda saab
kasutada:
            - seina ladumise alustamisel ja lõpetamisel;
            - kergete vaheseinte omavaheliseks ja teiste seintega sidumiseks;
            - deformatsioonivuugi ja silluste tegemisel.
Profiil on 2500 mm pikk, 88 mm lai ja on valmistatud ploki soone mõõtu arvestades. Profiili kasutamine hõlbustab sirge seina ladumist, võimaldab müüritöid kiiremini teha ja annab laotavale seinale suurema jäikuse. Profiil sobitub täpselt ploki soonde ega jää seina pinnalt nähtavale. Profiiliga on komplektis müürisidemed (1 profiil ja 4 müürisidet).
  Müürisidemed on profiili ja vaheseina omavaheliseks sidumiseks – side paigaldatakse igasse teise horisontaalvuuki liimikihi sisse.
•  Müürinööri klamber on müürinööri kinnitamiseks. Klamber kinnitatakse profiili külge spetsiaalse ühenduse abil, mille külge saab omakorda asetada müürinööri, lähtudes laotava plokirea ülemise serva kõrgusest.
 

Kiviliim

Kiviliimi kasutamine ja plokkidevaheline tappühendus võimaldavad ehitada kuni 3,5 m kõrguseid vaheseinu. Kiviliim kantakse ainult plokkide horisontaalpindadele, vertikaalvuugis liimsegu ei kasutata. Kui seina pikkus on üle 6 m, tuleb pragude vältimiseks ette näha deformatsiooni vuuk. Samuti tuleb deformatsiooni vuuk teha märja ja kuiva ruumi ühenduskohale.

Avade sildamine

Avade sildamiseks on kaks lihtsat lahendust:

  • liimida kokku 3 Fibo Lux 88 plokki valmistades nii 1,5 m pikkuse silluse
  • kasutada Fibo Lux 2500 profiili, mis asetada ava kohale, toestada ja jätkata plokkide ladumist

Tugipinna pikkus mõlemale poole peab olema minimaalselt 150 mm. Kui plokid on laotud ½ seotisega, moodustavad plokkides olevad avad vertikaalse
püstiku, kuhu on lihtne paigutada elektrijuhtmete ja veetorusid. Avad pistikupesadele puuritakse seina vastava suurusega toosipuuriga.

Viimistlemine

Plokkide sile pind ja õhuke vuuk võimaldavad seinu viimistleda õhukese pahtlikihiga. Kuivades ruumides võib kasutada liimsideainel valmistatud pahtleid.  Niiskete ja märgade ruumide pahteldamisel soovitame kasutada niiskuskindlaid tsementsideainel valmistatud pahtleid.

Lux 88 lahendusel on võrreldes teiste vaheseinalahendustega mitmeid eeliseid. 

  • Tegemist on kiviseinaga, kuid see on tõesti lihtsalt ja kiirelt ehitatav ega nõua töömehelt erilisi oskusi.

  • Plokkides on õõnsused, mille kaudu saab kommunikatsioonid (elektrijuhtmed, torud jne) väga lihtsa vaevaga paigaldada.

  • Et plokid paigaldatakse liimiga ehk seina ladumine toimub nn kuiv-meetodil, mis on kihtne ja kiire.

Usume, et Lux 88 lahendus pakub huvi nii arhitektidele kui ka ehitajatele ja pakub arvestatavat alternatiivi karkass-seintele.