weber Clay Mortar

Ahjusegu


 

weber Clay Mortar on ette nähtud põletatud tellistest ahjude, kaminate, pliitide jm küttekehade kere ning korstna ladumiseks sisetingimustes. Katusest väljaulatuv korstnaosa laotakse tavalise müüriseguga weber M100/600.

  • Tugev
  • Plastne
  • Elastne, talub temperatuurikõikumisi
  • Suitsugaase mitte läbilaskev
  • Tiksotroopne
  • Lihtsalt paigaldatav

ENNE KASUTAMIST
Tutvuda küttekeha projektiga ning tööd teostada vastavalt sellele.

TÖÖJUHISED
Ahju ladumiseks kasutatavad põletatud tellised laotakse 10..13 mm paksuse vuugiga. Kui tahetakse saada värvilist vuuki, jäetakse ladumisel u 15 mm sügavuselt vuugid tühjaks. Järelvuukimiseks kasutatakse weberi värvilist müürisegu weber ML 5. Järelvuukimist võib teha  u 2 nädalat pärast küttekeha ladumist. Enne järelvuukimist peab küttekolle olema korra köetud – nii saavutatakse parima püsivusega vuugid.

JÄRELHOOLDUS
Küttekehal tuleb lasta aegamisi kivineda ja kuivada. Pärast küttekeha valmimist võib koldesse panna väikese ventilaatori, mis paneb lõõrides õhu liikuma ning viib sellest niiskuse välja. Värskelt laotud küttekeha tuleb kütma hakata väikese kütte kogusega ja temperatuuri ei tohi alguses maksimumini tõsta.

Pakend 25 kg
Kulunorm Täistellis 250x120x65 1,0 kg/tellis
  Auktellis 250x85x65 0,8 kg/tellis
Kasutustemperatuur +5 °C...+25 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Kuivamisaeg 2...3 nädalat
Vuugi paksus 10...13mm
Vee kogus segamisel 4...4,5 l/25 kg
Tulepüsivusklass A1
Kasutusaeg 2...3 tundi vee lisamisest
Sideaine Tsemendiga rikastatud savi
Täiteaine Liiv, terasuurus 0...1,5 mm
Lisaained Töödeldavustparandavad lisandid
Valmissegu kogus 13...14 l/ 25 kg

Paigaldusjuhised

Seotud tooted weber Clay Mortar