weber Fire Mortar

Tulekindel müürisegu


 

Šamott-telliste ladumiseks puuküttega tulekollete ehitamisel ning Fibo korstna šamottlõõri ladumiseks. Ei sobi tulekoldes leiduvate tühimike ja aukude tasandamiseks ega välistingimustesse. Segu seob keemiliselt toatemperatuuril ja keraamiliselt u 700 °C juures.

  • Kuumakindel (talub 1200°C)
  • Hea töödeldavusega
  • Garanteeritud kvaliteediga
  • Väike kulunorm 5 kg/16…20 šamott-tellise kohta

ENNE KASUTAMIST
Šamott-tellised peavad olema puhtad ja neid on enne paigaldamist soovitav niisutada (kasta vette) – vastasel korral imab tellis niiskuse segust endasse ning segu ei kivine, vaid kuivab vuukide vahele.

TÖÖJUHISED
Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlblikku vett. Veekulu 2,4...2,7 l/15 kg või 0,8...1,1 l/5 kg. Segada trelli ja vispliga või betoonisegistiga. Segamisaeg 3...5 minutit. Segamiseks kasutatavad vahendid ja nõud peavad olema puhtad, väikegi osa tsementi või lupja rikub segu omadused. Segatakse kaks korda. Esmane segamine viiakse läbi vähema veega ja lastakse segul seista u 30 minutit. Teisel segamisel lisatakse segule sobiva konsistentsi saamiseni vajalik kogus vett. Valmissegu säilib töökõlblikuna kinnises nõus kuni 2 päeva. Valmissegu temperatuur peab olema üle +10 °C ja telliste ning õhu temperatuur vähemalt +5°C. Suuremates tulekolletes, nagu ahjud, kus põletatakse korraga 5...10 kg puid, tuleb tellised laduda lapiti ja minimaalselt 1/3 pikkuse ülekattega. Vuugi paksus ladumisel on 1...2 mm.

JÄRELHOOLDUS
Pärast küttekeha valmimist peab ahi 3 nädalat kuivama ja tuulduma, et niiskus sellest välja läheks. Sel perioodil peab hoidma küttekeha ukse ja siibri lahti. Umbes nädal pärast küttekeha valmimist võib kuivamist väikese ventilaatoriga kiirendada. Esimesed 3...5 nädalat pärast kuivamist võib küttekeha kütma hakata väikese küttematerjali kogusega. 

Pakend 5; 15 kg
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C
Kulunorm ca 60 šamott-tellist 15 kg 
Säilivusaeg 24 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Kuivamisaeg 2...3 nädalat
Vuugi paksus 1...2 mm
Vee kogus segamisel 2,4...2,7 l/15 kg ja  0,8...1,1 l/5 kg
Tulepüsivusklass A1
Kasutusaeg Kinnises nõus 1...2 päeva
Sideaine Vesiklaas
Täiteaine Kvartsliiv 0...0,5 mm
Lisaained Töödeldavust parandavad lisandid
Valmissegu kogus 5 kg - 2,4...2,6 liitrit / 15 kg - 7,2 - 7,8 liitrit