weber VM Tuli

tulekindel valusegu weber VM tuli

Tulekolletes tulekindlust vajavate osade valamiseks ja remontimiseks. Kasutuskohtadeks on näiteks ahju lagi ja põhi, kamina kael, restide toetuspinnad jne.

  • Kuumakindel (talub 1300°C)
  • Väike soojuspaisumine
  • Tugev
  • Kiiresti kivistuv
  • Väikse soojuspaisumine

ENNE KASUTAMIST
Raketised peavad olema tugevad ja stabiilsed. Raketiste ehitamise arvestada nõudega, et valatava elemendi ümber jääks hiljem deformatsioonivuuk, et küttekolde erinevatel konstruktsiooniosadel oleks piisavalt paisumis- ja kahanemisruumi. Armatuurterast ei või kasutada.

TÖÖJUHISED
Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlblikku vett. Veekulu 2,2…3 l/20 kg. Segada trelli ja vispliga või betoonisegistiga. Segamisaeg 3...5 minutit. Segamiseks kasutatavad vahendid ja nõud peavad olema puhtad, väikegi osa tsementi või lupja rikub segu omadused. Valmis mass on kasutuskõlblik 30 minutit. Valutööd teha korraga - see tähendab, et ilma pausideta peab jõudma ära valada terve konstruktsioonielemendi. Pooleli oleva konstruktsioonielemendi valamist hiljem jätkata ei või - jätkukohta tekkiv vuuk ei ole piisavalt tugev, tihe ja tulekindel. Minimaalne temperatuur tööde teostamise ajal ja 2 ööpäeva pärast seda peab olema +10°C. Valatavat elementi ei või armeerida. Valatavate plaatide maksimaalsed mõõtmed on 600×600 või 800×400 ja paksus minimaalselt 50 mm. Küpsetusahju lae valamisel minimaalselt 100 mm. Kivinemise aeg 2...5  tundi veega segamisest.

JÄRELHOOLDUS
Valatud konstruktsiooni on soovitatav hoida niiskega 2 ööpäeva jooksul. Pärast küttekeha valmimist peab kütte keha 3 nädalat kuivama ja tuulduma, et niiskus sellest välja läheks. Sel perioodil peab hoidma küttekeha ukse ja siibri lahti. Umbes nädal pärast küttekeha valmimist võib kuivamist väikese ventilaatoriga kiirendada. Esimesed 3...5 nädalat pärast kuivamist võib küttekeha kütma hakata väikese küttematerjali kogusega.

Pakend 25 kg
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Kuivamisaeg 2...3 nädalat
Survetugevus
> 30 MN/m² (kuivatatult) kuivattuna ja hehkutettuna
Segukihi paksus min 50 mm
Vee kogus segamisel 2,2…3 l/20 kg
Tulepüsivusklass A1
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Sideaine Aluminaattsement
Täiteaine Šamoti ja portselani puru 0...6 mm
Lisaained Töödeldavust ja tulekindlust tõstvad lisandid
Jääv paisumine + 0,6%, 1300 °C/2h
Temperatuuripaisumine 0,0012 mm/m °C
Valmissegu kogus 8...9 l/ 20 kg