weber ML 5

weber ML 5

Värviline müürisegu weber ML 5 on ette nähtud põletatud- ja silikaattelliste ladumiseks. Tegu on tehases valmistatud kuivseguga, millele tuleb ehitusobjektil lisada vaid vett.

Textures

  • Garanteeritud kvaliteet
  • Lai värvivalik
  • Lihtne kasutada
  • Hea töödeldavus
  • Survetugevusklass  M5

SEGU KULU

MaterjalMõõdud, mmKuivsegu, kg
Silikaatkivi250x120x650,9
Põletatud tellis250x120x651,0
Põletatud tellis250x85x650,8
NKH270x130x751,4
KH285x135x1852,0
NRT270x130x751,7
MRT 85285x85x851,2

 

SEGU VALMISTAMINE
Segu valmistamisel pidada täpselt kinni kotil olevast veekogusest. Jahedamates tingimustes kasutada segu valmistamiseks sooja (maks. 60⁰C) vett. Segu temperatuur peab olema kasutamise ajal vahemikus +5…+30⁰C. Segu segamisaeg vabalangemisega segistis on 6…8 minutit ja sundsegistis 4…5 minutit. Väiksed kogused võib segada ka trelli otsa kinnitatud vispliga. Lisatava seguvee koguseid ei või ületada, kuna see vähendab segu tugevust. Valmis segu on kasutatav 2…3 tundi.


TÖÖDE TEOSTAMINE
Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada. Mördi nake ei ole tagatud kui kasutada liiga suure veesisaldusega või vastupidiselt liialt kuumi ja kuivi müürimaterjale. Müürikive ei tohi pärast nakkumist enam liigutada. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised. Poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist. Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mördi tardumist.


VUUKIMINE
Nähtavale jäävate tarindite vuugid tihendatakse müüritöö ajal, kui dokumentides pole teisiti ette nähtud. Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on niipalju tardunud, et vuugipinna siledus või kuju jääb püsima.
 

OHUTUSNÕUDED
Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi kuni 20% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasutada kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Vältida tolmu sissehingamist. Kasutada respiraatorit. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

 

Pakend 25 kg; 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Vee kogus segamisel vastavalt värvitoonile:  
144 Ounas, 149 Ropis, 159 Pallas, Mutus 152 3,0...3,2 l/25 kg
141 Olos, 153 Maares, 154 Kilpis, 156 Viipus, 157 Menes 3,0...3,4 l/25 kg
140 Jeres, 150 Nattas 3,1...3,5 l/25 kg
Tuletundlikkus A1
Survetugevusklass M5
Kasutusaeg 3 tundi vee lisamisest
Kasutustemperatuur +5 … +30 ºC
Sideaine Portlandtsement
Täiteaine Liiv
Lisaained Ilmastikukindlust parandavad lisandid
Tera suurus 0…4 mm
Vuugi paksus 10...15 mm
Tooteleht printimiseks

weber ML 5 (PDF - 1,83 MB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber ML 5 (PDF - 158,45 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber ML 5 (PDF - 246,8 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised

Referentsid

Weber värviline müürisegu
Müürisegud

Ülemiste Ärimaja

2016. aastal valminud 7-koruseline juurdeehitus Ülemiste Ärimajale.
Arhitektid Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Margus Tamm, AB Salto

Referents Pärnu mnt kortermaja
Müürisegud

Kortermaja Pärnu mnt.-l

2021. aastal valminud kortermaja.
Arhitektuur: Kadarik Tüür Arhitektid