weber AK

Antiikkrohv

Tehnilised andmed:

Kasutustemperatuur Tööde teostamise ajal ning 2 päeva pärast seda peab aluspinna-, segu- ja õhu temperatuur olema vähemalt + 5...+10 °C
Pakend 20 kg
Säilivusaeg 18 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm 4…6 kg/m²
Segukihi paksus 1...2 mm
Veekogus segamisel 4...4,8 l/20kg
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,17 (SFS-EN 1015-19)
Täiteaine, purustatud lubjakivi, terasuurused weber AK: kuni 1,5 mm
Sideaine Valge tsement
Kasutusaeg 3 tundi vee lisamisest
Värvus Valge

weberi antiikkrohvid on valged tsementkrohvid nii sise- kui ka välisseintele. Toodet tarnitakse kuivseguna 20 kg kotis ja valmistamiseks lisatakse vaid vett. Antiikkrohvid on saadaval vaid valgena.

weber antiikkrohvid sobivad kuumade pindade nagu ahjud, soojad müürid, korstnajalad jmt viimistlemiseks, kuid toodet saab kasutada ka välistingimustes, näiteks korstnapitsi krohvimiseks. Toode leiab peamiselt kasutust sisetingimustes, sisekujunduse elemendina.

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused