weberxerm 858 BlueComfort

xerm858_neu.png


 

Kergsideainel põhinev naturaalvalge plaatimissegu sise- ja välistingimustesse ning pidevalt vee all olevatesse konstruktsioonidesse

Kõrgkvaliteetne kergplaatimissegu mis mõeldud kasutamiseks ekstreemsetes tingimustes, st suure niiskuskoormusega keskkonnas nagu basseinid, ühiskondlikud duširuumid, terrassid jmt. Sobib kasutamiseks ka joogivee reservuaarides. 

Tugi

Ebastabiilsed pinnad, Basseinid

  • Väike kulunorm ( kuni 30% madalam tavasegust)
  • Vähendatud CO2 jälg  (EMICODE EC 1 PLUS)
  • Väga suur elastsus ja nakketugevus (C2 TE /S1)
  • Sobib kasutamiseks basseinides
  • Sobiv klaasmosaiik ja looduskivide paigaldamiseks
  • Vähem nahka ärritav!

ENNE KASUTAMIST
Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskelt valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 5ºC.
Segamiseks kasutatakse ainult puhast vett. Veekulu on 6,25l/25 kg kohta. Segu segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kaks korda läbi. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja segul lastakse seista umbes 10 minutit. Seejärel segatakse veel üks kord ning lisatakse ülejäänud veekogus. Valmissegatud plaatimissegu kasutusaeg on 2 tundi vee lisamisest.


TÖÖJUHISED
Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisaega, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 10-15 minutiga plaatida. Plaatimisaega mõjutavad pinna absorbtsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 10 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega, horisontaalsed vuugivahed tehakse vuuginööri abil. Nöör eemaldatakse pärast segu kõvenemist. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat seinast või põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Hea nakke korral on peaaegu terve plaadi tagumine külg kaetud seguga: seinaplaatide puhul 80% ja põrandaplaatidel 90%. Suurte (≥ 30 × 30 cm) plaatide plaatimisel tuleb segu vajaduse korral kanda ka plaadi nakkepinnale (= kahekordne kinnitus). Basseinides ja välitingimustes tuleb plaatide kinnitamiseks alati kasutada kahekordset kinnitust. 
Plaaditud põrandale ei tohi astuda varem kui 24 tunni pärast. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Kulunorm u 2,1 kg/m2 (kasutades 9x6x6mm plaatimiskammi)
Segu avatud aeg ca 30 min
Sega kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Kuivamisaeg käimiskuiv ja vuugitav 24 h
Töötemperatuur +5° C kuni 30° C
Temperatuurikindlus -20° C kuni 70° C
Veekulu 6,25 l/25 kg
Värvus Valge
Pakend 25 kg
Säilitamine 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis

Seotud tooted weberxerm 858 BlueComfort