weber epox easy

epox easy

2-komponentne epoksiid vuugisegu 1...10mm vuukidele

Vuugisegu eriti nõudlikele pindadele. Toode talub agressiivset keskkonda nagu soolane vesi, happed, madal- ja kõrge pH, lisaks kõrget mehaanilist koormust ja kulumist.

Värvid

 • Vuukidele laiusega 1…10 mm
 • Kõrge vastupidavus keemilistele ainetele
 • Väga hea paigaldatavusega
 • Sise- ja välitingimustesse
 • Sobib kasutamiseks basseinides, veekeskustes, suurköökides jne
 • Klass RG

ENNE KASUTAMIST
weberepox easy sobib kasutamiseks erinevate väheimavate mittepoorsete plaatide (klinker, porcellanato, jms) ja muude looduskivist plaatide vuukimiseks sise- ja välistingimustes kuivas ja märjas keskkonnas, kus on nõutud väga kõrge mehaanilise koormusega,  keemilistele ainetele vastupidavusega ning suure kulumiskindlusega vuugid. Sobivateks kasutuskohtadeks on nt. veekeskused, basseinid, avalikud rajatised, suurköögid, haiglad, rõdud, pesumajad, garaažid jne. Lisaks vuukimisele võib weberepox easy vuukimissegu kasutada ka plaatimisseguna. Kõvenenud segu on vastupidav paljudele lahjendatud hapetele, soola- ja leelislahustele ning orgaanilistele lahustele.

NB! Ei sobi marmori ja vedelikke imavate plaatide vuukimiseks. 
Toode sisaldab kahte komponenti (A ja B), mis tuleb omavahel kokku segada. Komponentide omavahelist vahekorda ei tohi muuta. Segu segatakse ühtlaseks massiks trellile kinnitatud vispliga madalal kiirusel (u 100 pööret minutis) vähemalt 2 minutit. Segamisel tuleb jälgida, et anuma servadele või põhja ei jää segamata materjali. Massi ei tohi lisada vett või muid aineid. Valmis segatud massi kasutusaeg on u 45 min.


TÖÖJUHISED
Vuukimise ajal ja kahe päeva jooksul pärast töö lõpetamist peab temperatuur olema üle +10 °C. Enne vuukimist tuleb kontrollida, et plaatimissegu oleks kivistunud ja plaadistuse vuugid oleksid puhtad. Plaatimise käigus vuukidesse jäänud plaadisegu tuleb eemaldada – segu ei või ületada poolt plaadi paksust, vuugisegu paksus võib minimaalselt olla kuni 2 mm. Glasuurimata plaatide puhastamise hõlbustamiseks on soovitatav enne vuukimist plaaditud pinda niiske käsnaga niisutada. 
Valmissegatud vuugisegu kantakse vuukidesse spetsiaalse epoksiid vuukimissegule mõeldud plaadikelluga, kandes seda diagonaalselt üle plaadistuse ja surudes segu tugevalt vuuki. Jälgi, et vuugid oleksid täielikult ja ühtlaselt vuugiseguga täitunud.  Plaatidele jäänud üleliigne segu tuleb koheselt eemaldada karukeele või kareda harjaga, kasutades ringjaid liigutusi.  Sõltuvalt temperatuurist, niiskusest ja ruumi ventilatsioonist lastakse vuugisegul kuivada kuni 10 minutit, mille järel pestakse plaaditud pind niiske käsnaga.  Soe pesuvesi eemaldab segu tõhusamalt ning etanooli lisamine pesuvette (u 1 l / 10 l vee kohta) teeb puhastamise veelgi tõhusamaks. Oluline on kogu plaatidele jäänud segu eemaldamine pärast vuukimist niipea kui võimalik! Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist. Kõvenenud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt (4 h).
Deformatsioonivuukide täitmiseks kasutatakse silikooni weber neutral/special silicone, mida saab kasutada  vertikaalsetes- ja horisontaalsetes sise- ja välisnurkades, alusmaterjali liikuvates vahedes, erinevate materjalide liitekohtades ning ka läbiviikude ümbrustes. Basseinides kasutada silikooni weber.fug 882!
weberepox easy on kasutatav ka tihedate, mitteimavate plaatide kinnitamiseks näiteks betoonile ja tasanduskihile. Väga poorsed pinnad tuleb enne plaatimist kruntida epoksiid nakkekrundiga weber.floor 4712. Segu tuleb pinnale kanda kammiga vähemalt 3 mm paksuse kihina ja plaadid suruda kohe õigesse asendisse. Segu kogus oleneb aluspinna tasasusest ja plaatidest. Vuukidest väljuv segu tuleb kohe eemaldada. Tavatingimustes võib plaaditud pinna vuukida umbes üks ööpäev pärast plaatimist.

OHUTUSTEAVE
Toode on leeliseline ning ärritav. Kasutamisel tuleb nahka kaitsta, kasutada kaitsekindaid, kaitseprille ja tagada ruumi korralik ventilatsioon. UV-kiirguse ja ruumi kõrge temperatuuri mõjul võivad vuugid muutuda kollaseks. Hoida lastele kättesaamatus kohas!

Kulunorm
 • 25 × 25 × 4 mm plaatide ja 2 mm vuugi laiuse korral 1,02 kg/m²

 • 100 × 100 × 8 mm plaatide ja 4 mm vuugi laiuse korral 1,02 kg/m²

 • 300 × 300 × 8 mm plaatide ja 5 mm vuugi laiuse korral 0,43 kg/m²

 • 600 × 600 × 8 mm plaatide ja 5 mm vuugi laiuse korral 0,21 kg/m²

 • 600 × 1200 × 9 mm plaatide ja 5 mm vuugi laiuse korral 0,18 kg/m²

TöötemperatuurVuukimise ajal ja 1 päev pärast vuukimist peab pinna, mördi ja ümbritseva õhu temperatuur olema +10...+30°C (min 3 °C. üle kastepunkti). Vältida kasutamist otsese kuuma päikesevalguse käes. Külm aeglustab ja soojus kiirendab toote tahenemist.
Kasutusaegu 45 min (+23 °C)
Säilivusaeg24 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
Kuivamisaegu 24 h (+23 °C) käidav , u  7 ööpäeva täielikuks koormamiseks (+23 °C)
Soovituslik vuugi laius/paksus1...10 mm
Temperatuuritaluvus–30...+100 °C
SideaineEpoksiidvaik
Pakend5 kg komplekti pakend (sisaldab komponente A+B)
Säilivusaeg24 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
SertifikaadidCE, EC1+

Seotud tooted weber epox easy