weber classic grout

Vuugisegu seina- ja põrandapindadele
 tsemendil baseeruv vuugisegu

Kõrge kvaliteediga tsemendil baseeruv vuugisegu seintele ja põrandatele sise- ja välistingimustes ning köetavatel pindadel vuukimiseks. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse.

Tehnilised andmed:

Kulunorm 0,5...2,0 kg/m² (sõltuvalt plaadi suurusest ja paksusest)
Kasutustemperatuur Tööde teostamise ajal ja minimaalselt 2 ööpäeva pärast vuukimist vähemalt +5°C
Pakend 3, 15 kg
Säilivusaeg 24 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
Kuivamisaeg Puhastamiseks: 10...30 minutit pärast vuukimist
  Ekspluatatsiooniks: 2 ööpäeva
Soovituslik vuugi laius/paksus 1...8 mm
Veekogus segamisel 27...30% (0,27...0,3 l/kg)
  4...4,5 l/15 kg
Survetugevus (28 p.) 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Nakketugevus (28 p.) 3,5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Mahukahanemine (28 p.) ≤2 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vee imendumine ≤2 g (30 min)
  ≤5 g (240 min)
  SFS-EN 12808-5
Sideaine Tsement
Täiteaine Lubjakivi pulber, jämedus maks. 0,3 mm
Kasutusaeg ~1 tund vee lisamisest

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

Erinevate poorsete-, klaasmosaiik- ja imavate looduslikust kivist plaatide vuukimiseks siseruumides ja välistingimustes, nii kuivas kui ka märjas keskkonnas. Sobib kasutamiseks köetavatel pindadel.

Omadused ja eelised

  • Vuukide laius 1…8 mm
  • Sobib erinevatele keraamilistele plaatidele
  • Väike kapillaarne veeimavus, vett hülgav
  • Lihtne puhastada
  • Klass CG2WA

Pane tähele!

  • weber classic grout ei sobi basseinidesse ja raskelt koormatud (tööstus)põrandate vuukimiseks.