weber rapid grout

 Jämedateraline vuugisegu


 

Kiirkivinev vuukimissegu 2...20mm vuukidele

Kiiresti kivistuv ja suurt koormust taluv vuugisegu sise- ja välistingimustesse, märgadesse ruumidesse ja köetavatele pindadele.

Värvid

Kulunorm 0,5...2,0 kg/m² (sõltuvalt plaadi suurusest ja paksusest)
Kasutustemperatuur Tööde teostamise ajal ja minimaalselt 2 ööpäeva pärast vuukimist vähemalt +5°C
Pakend 3, 15 kg plastikkott
Säilivusaeg 24 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
Kuivamisaeg Puhastamiseks: 10...30 minutit pärast vuukimist
  Ekspluatatsiooniks: 3...4 tundi
Soovituslik vuugi laius/paksus 3...20 mm
Veekogus segamisel 23...25% (0,23...0,25 l/kg)
  3,5...3,8 l/15 kg
Survetugevus (28 p.) 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Nakketugevus (28 p.) 3,5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Mahukahanemine (28 p.) ≤2 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vee imendumine ≤2 g (30 min)
  ≤5 g (240 min)
  SFS-EN 12808-5
Sideaine Tsement
Täiteaine Lubjakivi pulber, jämedus maks. 0,6 mm
Kasutusaeg ~0,5-1 tundi vee lisamisest
  • Vuukide laius 2…20 mm
  • Kiiresti kivistuv (käimiskuiv 3…4 tunniga)
  • Väga tugev, suurt koormust taluv
  • Väike kapillaarne veeimavus,
  • vett hülgav
  • Lihtne puhastada
  • Klass CG2WA

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused