weber.floor 5500

Jämedateraline põrandatasandussegu

Tehnilised andmed:

Kulunorm u 1,6 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 6...8 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1...3 nädalat (sõltuvalt kihipaksusest)
Segukihi paksus 3...20 mm (kohati 30 mm)
Veekogus segamisel 4 l/25 kg (16%)
Nakketugevus 28 p > 1,0 MPa
Survetugevusklass C 20 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv, terasuurus < 1,0 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Värvus Hall

weber.floor 5500 on välja töötatud vannitubade, pesuruumide, eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks, kus on segukihi paksus suurem ja/või tuleb kujundada kaldeid. weber.floor 5500 hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada elektriküttesüsteeme. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega ning tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Tarnitakse valmis kuivseguna, terasuurusega kuni 1 mm. weber.floor 5500 on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused