weberfloor Top primer

weberfloor_TOP_primer_5_kg_copy.jpg

Tehnilised andmed:

Kulunorm u 0,05 kg/m²
Kuivamisaeg u 2 tundi
Viskoossus Sarnane vee viskoossusele
pH 7...8
Säilivusaeg 12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, säilitamisel soojas ruumis +5...+25 °C). Ei tohi läbikülmuda. Säilitada ja transportida plusstemperatuuril!
Pakend 5 kg ämbris

Kaitsev matt, akrüülalusel, lahustivaba tihendusmaterjal mineraalalusel põrandatasandussegudele, nagu weberfloor 4650, weberfloor 4610

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused