weberfloor Top primer

weberfloor_TOP_primer_5_kg_copy.jpg


 

Kaitsev matt, akrüülalusel, lahustivaba tihendusmaterjal mineraalalusel põrandatasandussegudele, nagu weberfloor 4650, weberfloor 4610

  • Täidab aluspinna poorid
  • Parandab kaitseaine nakkumist
  • Vähendab kaistseaine kulu
  • Hästivalguv, kiiresti kuivav
  • Hea veeauru läbilaskvusega

TÖÖJUHIS

Enne kruntimist tuleb põrandal lasta normaaltingimustel kuivada umbes üks ööpäeva. Enne kruntimist tuleb põrandapind puhastada tolmust, rasvast, vahast ja muudest nakkumist vähendavatest saasteainetest. Tuleb meeles pidada, et põrandal ei tohi enne põrandapinna töötlemist ilma jalatsikaitseta (näiteks kilesussid) kõndida, sest jalatsitaldade jäljed jms mustus jäävad pinnakattematerjali weberfloor Top Matt alt nähtavale. Põranda ja õhu temperatuur peab tööde ajal olema +15...+25 °C. Krunt peab enne kaitseaine pealekandmist kuivama u 2 tundi.

Krundi ämber tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada ja krunt valada laiale maalrirulli alusele. Krunt kanda põrandale ristisuunas ühtlase kihina madalakarvalise mikrokiudrulliga märg-märjale-põhimõttel, vältides loikude teket. Kuivamisaeg 1...2 tundi, olenevalt tingimustest. Kui krunt on kuivanud läbipaistvaks, töödeldakse põrandat pinnakattematerjaliga weberfloor Top Matt.

NB! Pinnakattematerjali ei soovitata valada otse põrandale, vaid kasutada värvialust. Materjali pealekandmise ja kuivamise ajal vältida otsest päikesevalgust ja tõmbetuult. Põrandaküte tuleb enne töö alustamist aegsasti välja lülitada.

Kanda kaitsekindaid ja -riideid. Enne kasutamist tutvuge ohutuskaardiga.

Kulunorm u 0,05 kg/m²
Kuivamisaeg u 2 tundi
Viskoossus Sarnane vee viskoossusele
pH 7...8
Säilivusaeg 12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, säilitamisel soojas ruumis +5...+25 °C). Ei tohi läbikülmuda. Säilitada ja transportida plusstemperatuuril!
Pakend 5 kg ämbris

Seotud tooted weberfloor Top primer