webervetonit 3400

Kiirkivistuv põrandapahtel

Kasutatakse betoonpõrandate väikeste ebatasasuste tasandamiseks sisetingimustes, kui on väga kiire. Sobib põrandate, treppide aga ka seinte ja lagede pragude ning aukude täitmiseks.

Tehnilised andmed:

Pakend 15 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kulunorm u 1,3 kg/m²/mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv 45 min (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 2 h (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 0...5 mm
Veekogus segamisel 4,2 l/15 kg (28%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 25 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,25 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad ained. Kaseiinivaba
Kasutusaeg u 15 min vee lisamisest
Värvus Hall

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Aluspinda ei pea kruntima, kuid see peab olema puhas
  • Segada valmis osade kaupa, kuna segu on väga kiire
  • 3400 sobib ka seinte ja lagede pragude täitmiseks

Omadused ja eelised

  • Põranda kohttasandus ja peenpahteldus
  • Väga kiire, katmiskuiv 2 h pärast
  • Peeneteraline, hea töödeldavusega
  • Lubatud kasutada ilma nakkedispersioonita

Pane tähele!

  • Kasutada ainult sisetingimustes
  • Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale.