webervetonit 4400

Kiirkivistuv põrandasegu kallete tegemiseks ja tasandamiseks

webervetonit 4400 sobib nii siseruumide betoonpõrandate kui nt välisterasside, -treppide ja rõduplaatide tasandamiseks, silumiseks ja aukude, pragude kiireks täitmiseks. Kasutatakse ka vannitubade, pesu-, elu-, tööstusruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate ruumide kiireks põrandatasanduseks ning kallete andmiseks (näiteks trapid, erinevate tasapindade üleminekud jne.), kui tööde teostamisega on kiire. Lisatava veekogusega saab muuta segu kasutusvaldkonda, õhukesest laustasandusest kuni paksemate kallete ja aukude täitmiseni (kuni 50 mm). Toode tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Tarnitakse valmis kuivseguna terasuurusega kuni 0,3 mm. Segu on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tehnilised andmed:

Pakend 20 kg sangaga paberpakend
Säilivusaeg 4400 - 12 kuud
Kulunorm u 1,6 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kuivamisaeg: käimiskuiv 1 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 2 h, kui vee kogus on 5-6 l/25 kg (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 0...30 mm (kohati 50 mm)
Veekogus segamisel 4...5,6 l/20 kg (20-28%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,7 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv, lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 15 min vee lisamisest
Värvus Hall

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

 • Põrandasegu sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa.
 • Kruntimine MD16-ga on soovitatud ka välistingimustes. Esmalt segada valmis minimaalse veekogusega ja vajadusel kogust suurendades saab muuta segu omadusi.

Omadused ja eelised

 • Kiiresti kivistuv põrandasegu tasandamiseks ja kalleteks
 • Kihipaksus 0...30 mm, kuni 50 mm aukude täiteks
 • Veekogusega muudetavad omadused
 • Sobib kasutamiseks ka välitingimustes
 • Katmiskuiv 2h pärast
   

Pane tähele!

 • Tasandamine peab toimuma suletud ruumis.
 • Vältida tuuletõmmet.
 • Aluspinna suhteline niiskus peab olema alla 95%.