weberfloor 4630 Industry Lit

Weber Estonia

weberfloor 4630 Industry Lit kasutatakse suure koormusega betoonpõrandate tasandamiseks. Materjali omadused lubavad seda kasutada kulumiskindla kihina garaaži- ja tööstuspõrandatel, estakaadidel jne. Välistingimustes saab kasutada juhul kui pind on katusega kaetud. 4630 ei vaja täiendavat katmist.  Kui vajatakse väga siledat pealispinda ja koormused on väiksemad siis soovitame kasutada toodet weberfloor 4610.

  • Ei tolma ekspluatatsiooni käigus
  • Tasandus- ja kattesegu üheaegselt
  • Kiiresti kivinev
  • Sile pealispind
  • Kergelt hooldatav
  • Isevalguv ja -tasanduv
  • Väga hea töödeldavus

ENNE KASUTAMIST
weberfloor 4630 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1,5 MPa. Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10…+25°C. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Nõrgad ja paindlikud, asfalt-tüüpi aluspinnad, mis ei talu kahanemisest tekkivat pinget tuleb samuti eemaldada. Kui aluspinnaks on uus betoonpõrand, peab see olema kuivamisjärgselt kahanenud, vastasel juhul võivad tekkida praod. Suured ebatasasused (üle 10 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga webervetonit 5000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber MD 16 vähemalt kaks korda. Esimene kruntimine tehakse 1:5 ja teine 1:3 lahjendatud nakkedispersiooniga (värskelt valatud alustasanduse puhul tehakse esimene kiht 1:10 lahjendatud krundiga). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Nakkedispersioon kuivab normaaltingimustes 2...4 tunni jooksul (puutekuiv). Kruntimine parandab segu valguvust ja naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda.

TÖÖJUHISED
weberfloor 4630 kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Veekulu 4...4,25 l/25 kg (16…17%). Segu paigaldatakse ribadena, nii et iga uus valatav riba katab osaliselt ka varem valatud ala. Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, vajadusel silutakse terassiluri, rihtlati või pahtlilabidaga. Põrand on käimiskuiv 2...4 tundi peale valamist, kui õhutemperatuur on 20°C. Põrandat võib kergelt koormata järgmisel päeval. Põrand on kasutatav ilma täiendava katmiseta, kuid määrdumiskindluse tõstmiseks ja koristamise lihtsustamiseks soovitame põranda katta hooldusainega (nt vesiklaas, tolmupidur vmt).

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsa tuule ja ostsese intensiivse päikese eest. Pärast segu lõplikku kuivamist on soovitatav põrandasegu katta hooldusaine (weberfloor Top Primer + weberfloor Top Matt) või lakiga - selle käigus täituvad põrandasegu pinnal olevad poorid lakiga ning põrand on hiljem paremini puhastatav.

Kulunorm

1,9 kg/m²/mm

Kihipaksus

7…20 mm

Veekulu

4…4,25 l/25 kg (16-17%)

Töötemperatuur

+10...+25°C

Kuivamisaeg: käimiskuiv

2…4 h (+20 °C, 50 % RH)

Kuivamisaeg: kerge koormus

24 h

Kuivamisaeg: täis koormus

1 nädal

Sideaine

Eritsemendid

Täiteaine

Lubjakivijahu ja liiv

Lisaaine

Kivinemist ja töödeldavust parandavad ained. Kaseiinivaba

Survetugevusklass

C30 (EN 13813)

Survetugevus 28 p

u 35 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)

Paindetugevusklass

F10 (EN 13813)

Paindetugevus 28 p

u 11 MPa (+23 °C, 50 % RH)

Segupinna tõmbetugevus 28 p

≥ 3,0 N/mm²

Mahukahanemine 28 p

< 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)

Tulepüsivusklass

A2FL-s1 (EN 13501-1)

Kulumiskindlus

AR 0,5 (EN 13892-4)

Kasutusaeg

u 15 min

Voolavustest

120...130 mm (22x50 rõngas)

180...200 mm (35x68 rõngas)

pH

11

Värvus

hall

Säilivusaeg

6 kuud (kuivades tingimustes avamata pakendis)

Pakend

25 kg

Sertifikaadid

CE

Seotud tooted weberfloor 4630 Industry Lit