weberfloor 4660N Marine Elastic

Isevalguv põrandatasandussegu laevadele

weberfloor 4660 on isevalguv fiiberkiududega armeeritud põrandatasandussegu laeva põrandate tasandamiseks. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Tarnitakse valmis kuivseguna terasuurusega kuni 1 mm. Toode on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv. weberfloor 4660 vastab kõigile standardi IMO Res. A. 687(17) tuleohutusnõuetele, mida esitatakse reisi- ja kaubalaevade teki aluskatetele.

  • Elastne
  • Tugev
  • Isevalguv ja -tasanduv
  • Väga hea töödeldavus
  • Võimalik kaldeid kujundada
  • Kiiresti kivinev
  • Vastab kõigile standardi IMO Res. A. 687(17) tuleohutusnõuetele

ENNE KASUTAMIST
weberfloor 4660 Marine Elastic on välja töötatud (galvaniseeritud) terasest ja alumiiniumist laevatekkide tasanduseks ja olemasolevate betoonpõrandate remontimiseks. Alupinna tõmbetugevus peab olema > 1MPa, ujuvpõrandate ehitusel aluspinnale tugevusnõuet ei esitata. Lubatud kihipaksus on käsitsipaigaldamisel 2...30mm (4...30mm pumbatuna), ujuvpõranda ehitusel on minimaalne paksus 25mm. Paksemate kihtide valamisel on lubatud lisada kergkruusa terasuurusega 2...4 mm ning siis võib valu pakus olla 10...100mm. Kergkruusalisandiga põrand tuleb hiljem üle valada weberfloor 4660-ga 6...10mm kihiga.

TÖÖJUHISED
Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Aluspinna ja segu temperatuur peab olema üle +10ºC kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Sulge aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad, näiteks villaga. Äravoolutrapid jms. kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Puhastatud metallaluspinnad töödeldakse lahjendamata kruntainega weber MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 3...4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Väldi loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Kruntimine parandab tasandussegu naket aluspinnaga ja valguvust, takistab õhumullide teket ja tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka weber MD 16
Kuivsegule lisatakse vett umbes 17% ulatuses kaalust, s.t 4,3 liitrit 25 kg koti peale. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgitakse, et segunemine oleks hea, kasutatakse küllaldase võimsusega mikserit, segatakse hoolikalt vähemalt 2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja vähendab segu tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 15...20 minuti jooksul vee lisamisest. 
Kergkruusaga segamine: 50 liitrit kergkruusa terasuurusega 2...4 mm segatakse 25 kg Floor 4660 –ga. Lisatav veekogus on ca 4,3 liitrit, kuid see võib varieeruda kergkruusa niiskusest sõltuvalt. Kergkruusaga segatud segu peab jääma märja mulla taoline ja sel pole isevalguvaid omadusi.
weberfloor 4660 kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga hiljemalt 24 tundi peale kruntimist. Tasandussegu voolavust kontrollitakse enne pumpamise algust ja töö ajal voolavustesti abil (voolavus 135...145 mm rõngaga 50x22 mm; EN 12706). Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 6...8 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihi paksust. Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, samuti võib selleks kasutada terassilurit või pahtlilabidat.  Valatud põrand on käimiskuiv 1...3 tunni möödudes, põrandakatte võib paigaldada 1...3 päeva pärast, kuivamistingimustest ja kihipaksusest sõltuvalt. 


JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsa tuule ja ostsese intensiivse päikese eest.

Kulunorm

u 1,7 kg/m²/1mm

Kasutustemperatuur

+10 °C...+30 °C

Pakend

25 kg; 1000 kg eritellimusel

Säilivusaeg

6 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)

Kuivamisaeg: käimiskuiv

1...3 h (+20 °C, 50 % RH)

Kuivamisaeg: katmiskuiv

1...3 päeva (+20 °C, 50 % RH)

Segukihi paksus

2...30 mm, kergkruusaga segatult 10-100 mm, ujuvpõrandad min 25 mm

Veekogus segamisel

4,3 l/25 kg (17%)

Nakketugevus 28 p

> 1,0 MPa

Survetugevusklass

C 30 (EN 13813)

Paindetugevusklass

F 7 (EN 13813)

Mahukahanemine 28 p

< 0,5 mm/m (EN 13454-2)

Tulepüsivusklass

A2 fl s1 (A.1/3.1 Primary deck covering, MED EN 135011, IMO FTPC Part 6 and IMO FTPC Annex 2, section 2.2)

pH (kivistunud materjal)

11

Sideaine

eritsemendid

Täiteaine

Liiv terasuurusega < 1 mm

Lisaained

Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba

Kasutusaeg

15...20 min vee lisamisest

Värvus

hall

Seotud tooted weberfloor 4660N Marine Elastic