webervetonit 4650 Design Colour

Isevalguv värviline tööstuslik põrandasegu

webervetonit 4650 on välja töötatud tööstuslike, lao- ja muude üldkasutatavate betoonpõrandate katmiseks tasandamise eesmärgil, kui on nõutav kõrge kulumiskindlus ja äärmiselt sile põrand. Eriti sobilik lühikeste tähtaegade ja kiire tasandustöö vajaduse puhul nt poe või laopindadele. weberfloor 4610/4650 on suure kulumiskindlusega (tõstukeid taluv), tolmuvaba, üheaegselt põrandakate ja tasandussegu. Tarnitakse valmis kuivseguna, tera suurusega alla 0,5 mm. Toode on kaseiinivaba ja pärast kuivamist niiskust tõrjuv. Veekahjustuse puhul väheneb tugevus u. 30% võrra, kuid taastub täies ulatuses pärast kuivamist.

Värvid

  • Ei tolma ekspluatatsiooni käigus
  • Tugev
  • Sile pealispind
  • Kergelt hooldatav
  • Isevalguv ja -tasanduv
  • Väga hea töödeldavus
  • Kulumiskindel

ENNE KASUTAMIST
webervetonit 4650 sobivad betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1,5 MPa. Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10…+25°C. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Nõrgad ja paindlikud, asfalt-tüüpi aluspinnad, mis ei talu kahanemisest tekkivat pinget tuleb samuti eemaldada. Kui aluspinnaks on uus betoonpõrand, peab see olema kuivamisjärgselt kahanenud, vastasel juhul võivad tekkida praod. Suured ebatasasused (üle 10 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga webervetonit 5000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber MD 16 vähemalt kaks korda. Esimene kruntimine tehakse 1:5 ja teine 1:3 lahjendatud nakkedispersiooniga (värskelt valatud alustasanduse puhul tehakse esimene kiht 1:10 lahjendatud krundiga). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Nakkedispersioon kuivab normaaltingimustes 2...4 tunni jooksul (puutekuiv). Kruntimine parandab segu valguvust ja naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda.

TÖÖJUHISED
Kuivsegule lisatakse vett umbes 20% ulatuses kaalust, s.t. umbes 5 liitrit 25 kg koti peale. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega mikserit ja segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul vee lisamisest. weberfloor 4650 valmissegu kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Pumba ühendamisel veevärki reguleerida vee surveregulaator nii, et 1 kg kuivsegule lisatakse 0,2 liitrit vett. Tasandussegu voolavust kontrollitakse enne paigaldamise algust ja töö ajal voolavustesti abil (voolavus 155...160mm rõngaga 50x22 mm EN 12706). Kvaliteetse tulemuse saamiseks on  soovitatav suuremad pinnad jaotada umbes 6...12 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihi paksust. Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, vajadusel silutakse terassiluri, rihtlati või pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse vuugitäitega. Valmis põrand ei vaja täiendavat katmist, värvimist ja on käimiskuiv 2...4 tundi peale valamist ning seda võib kergelt koormata juba 24 tunni möödudes. Täiskoormuse võib põrandale lubada nädala pärast. weberfloor 4610/4650 on keemilise vastupidavuse poolest sarnane tavabetoonile. Põrandad, mis on kokkupuutes kemikaalide, õlide, agressiivsete puhastusainetega (nt toiduainetööstus) vajavad täiendavat katmist.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsa tuule ja ostsese intensiivse päikese eest. Pärast segu lõplikku kuivamist on soovitatav põrandasegu katta hooldusaine (weberfloor Top Primer + weberfloor Top Matt) või lakiga - selle käigus täituvad põrandasegu pinnal olevad poorid lakiga ning põrand on hiljem paremini puhastatav.

Pakend 20 kg (min tellimus 200 kg)
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kulunorm u 1,7 kg/m²/1 mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2...4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: täiskoormus 1 nädal (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 5...15 mm
Veekogus segamisel 4 l/20 kg (20%)
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m +23 °C, 50 % RH
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 11
Kulumiskindlus RWA10 (EN 13813)
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv, lubjakivijahu
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg ca 15 min vee lisamisest
Värvus 10 erinevat värvitooni

Seotud tooted webervetonit 4650 Design Colour