weberbond Lino Comfort Uus toode

 Dispersioon linoleumile

Dispersioon linoleumile

Linoleumkatete, vaipade ja vinüülkatete paigalduseks.

 • Hea mahustabiilsus
 • Väga väike kulu
 • Pikk paigaldusaeg
 • Lihtne doseerida
 • Lahustivaba
 • Talub toolirataste survet
 • Sobib põrandakütte puhul

 

ALUSPIND

 • Enne paigaldamist tuleb põrandakatted kohandada paigaldustingimustega (temperatuur ja suhteline niiskus), asetades need ruumis horisontaalsesse asendisse.
 • Tekstiilkatted võivad niiskuses kahaneda.
 • Põrandaküttesüsteemid: põrandakütte puhul peab jälgima tootjapoolseid juhiseid. Lülitage küte välja 48 tundi enne liimi pealekandmist. Põrandaküte saab uuesti sisse lülitada  24 tunni pärast peale paigaldamist, tõstes veetemperatuuri kuni 1 ° C päevas.
 • Liigne temperatuur põhjustab liimi ja kattematerjali deformatsiooni.
 • Põrandakütte temperatuur vahetult enne paigaldust seadistatakse vastavalt paigaldustingimustele. Pärast paigaldust tõstetakse soojust uuesti alles umbes nädala pärast, tõstes seda järk-järgult. 
 • Valmis põranda  pinna temperatuur ei tohi ületada +27°C ja päevane kõikumine ei tohi ületada 5 kraadi. 
 • Järgige põrandakatte tootja juhiseid ja otsige vajalik lisateave Weberi tootejuhistest.

ALUSKIHI ETTEVALMISTUS 

 • Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Naket halvendavad ained tuleb eemaldada.
 • Aluspinnal on soovitatav kasutada Weberi madala aluselisusega põrandasegudega tasanduskihte.

TÖÖTINGIMUSED

 • Aluskihi, kattematerjali ja liimi temperatuur peab paigaldamise ajal olema võimalikult lähedal toatemperatuurile, ja toatemperatuur on võimalikult lähedal lõplikule kasutusperatuurile. 
 • Aluspõranda, ruumiõhu ja katendi temperatuur peab olema vähemalt +18 ° C ja maksimaalselt +24 ° C ning õhu suhteline õhuniiskus peab olema 35-60% RH või vastavalt tootja juhistele.
 • Kasutusmeetod: hammasliip B1 (linoleum) - kulu: 350–450g / m². Kulunorm on arvutuslik Arvestada tuleb aluspõranda tüüpiga, katematerjaliga. Liimi kogus sõltub  kasutuskoha kuivamise tingimustest.
 • Keskmine pindala: kuni 50 m².
 • Õmbluste keevitamine: mitte varem kui 24 tundi pärast paigaldamist.
 • Pesuaine: vesi.

LIIMI PEALEKANDMINE

 • weberbond Lino tuleb enne kasutamist korralikult segada, pärast seda kantakse see ühtlaselt sobivale aluspinnale kasutades hammasliipi
 • kulu sõltub põrandakattest, kasutatud tööriistadest ja aluspinna tüübist (B1 linoleum/korkpõrand). 
 • Kasutage uut hammasliipi ja/või vahetage tööriista regulaarselt, nii, et aluspinnale kantud liimikogus oleks sobiv.
 • Rulli kasuta  ainult mitte imanduvatel pindadel.

 • Järgige soovituslikku kasutusaega ( kuni 15 minutit) võttes arvesse aluspõranda tüüpi, katet, liimi hulka ja paigaldustingimusi.

 • Tehke alati puutetest alal, kuhu liimi panite enne kattematerjali paigaldust 

PÕRANDAKATTE PAIGALDAMINE 

 • Paigaldage põrandakate vastavalt kattematerjali tarnija juhistele.

 • Puhastage pritsmed koheselt veega.

OHUTUS

Tutvuge pakendil olevate tervise- ja ohutusmärkidega, et kaitsta oma tervist ja keskkonda. Juhised selle toote ohutuks kasutamiseks leiate Ohutuskaardilt.​​​​​​​

Kulunorm 230...290 g/m²
Avatud aeg 10...20 min
Kuivamisaeg u 24 h
Koostis Akryyl-kopolymeeridispersioon, viskoos
Külmakindlus Toode ei ole külmakindel
Tihedus 1,10 g/cm³
Värvus Valge
Pakend 10 L ämber, kaal 11 kg
Ladustamine  Säilivusaeg 15 kuud tootmikuupäevast avamatta nõus. Ladustada kuivas, temperatuuril +18...+23