weberbond LVT Uus toode

 Koheselt liimuv dispersioonliim

Koheselt liimuv dispersioonliim

Liim vinüül- ja kummikatete jaoks. Samuti soovitatav LVT plaatide paigalduseks

 • Kiudtugevdatud

 • Kohene nake

 • Väga kõrge  nakketugevus

 • Kiire paigaldamine

 • Plaadid jäävad paigale, kui liim on veel märg

 • Lahustivaba

TÜÜPILISED ALUSPINNAD

 • Imav pind - plaat, tasandusmaterjalid, tasandussegud
 • LVT plaadid, vinüül- ja CV-põrandakatted
 • lihvitud alusega kummist põrandamatid
 • Kummist põrandaplaadid - suurus kuni 1 m x 1 m ja paksus kuni 4 mm

TÖÖTINGIMUSED

 • Kaitse paigalduse ala otsese päikesevalguse eest. 
 • Enne paigaldamist tuleb põrandakatted kohandada paigaldustingimustega (temperatuur ja suhteline niiskus), asetades need ruumis horisontaalsesse asendisse.
 • Põrandaküttesüsteemid: põrandakütte puhul tuleb järgida täpselt tootja juhiseid.  Lülitage küte välja 

  48 tundi enne liimi pealekandmist. Põrandakütte saab uuesti sisse lülitada  24 tundi pärast paigaldamist tõstes veetemperatuuri kuni 1 °C päevas. 

 • Aluspinna, kattematerjali ja liimi temperatuur peab paigaldamise ajal olema võimalikult lähedal toatemperatuurile ja toatemperatuur on võimalikult lähedal lõplikule kasutustemperatuurile.

 • Aluspõranda, ruumiõhu ja katendi temperatuur peab töid teostades olema vähemalt + 18 ° C ja mitte üle + 24 ° C ning suhteline õhuniiskus 3560%.

 • Liiga kõrge temperatuur põhjustab liimi ja kattematerjali deformatsiooni.

 • Põrandakütte korral vahetult enne paigaldust peab paigaldustemperatuur olema vastav paigaldustingimustele. 

 • Valmis põrandapinna temperatuur ei tohi ületada +27 °C ja päevane temperatuurikõikumine ei tohi ületada 5 kraadi.

 • Paigaldusel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.

Aluspinna ettevalmistamine:

 • Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Naket takistavad ained tuleb eemaldada. 
 • Aluspinnal on alati soovitatav kasutada Weberi madala aluselisusega põranda tasandusmaterjale.

PAIGALDUS

 • Liimi peale kandmiseks kasutada hammasliipi A2 (LVT plaadid)
 • Keskmine pindala ühest ämbrist (10 l) on kuni 50 m². Kulu on arvutuslik, mis sõltub põrandakattest, kasutatud spaatlist ja aluse tübist (A2 CV-põrandate jaoks).  
 • Pesuaine - vesi
 • weberbondi liim tuleb enne kasutamist hoolikalt läbi segada, mille järel kantakse see ühtlaselt aluspõrandale sobiva hammasliibiga.
 • Kasutage uut spaatlit ja/või vahetage spaatleid regulaarselt, nii, et aluspinnale kantud liimikogus oleks sobiv. 
 • Järgige soovitatud kasutusaega (5...20 minutit) võttes arvesse aluspõranda tüüpi, katendit ja liimi kogust.

OHUTUS

 • Tutvuge pakendil olevate tervise- ja ohutusmärkidega,  et kaitsta oma tervist ja keskkonda.
 • Juhised selle toote ohutuks kasutamiseks leiate Ohutuskaardilt.
Kulunorm 250 g/m²
Avatud aeg 5...20 MIN
Koostis Akrüül-kopolümeerdispersioon
Külmakindlus Toode ei ole külmakindel
Tihedus 1,02 g/cm³
Värvus Valge
Pakend 10 L ämber, kaal 12 kg ja alusel 44 tk
Ladustamine  Säilivusaeg 15 kuud tootmikuupäevast avamatta nõus. Ladustada kuivas, temperatuuril +18...+23