webervetonit 3400

Kiirkivistuv põrandapahtel

Kasutatakse betoonpõrandate väikeste ebatasasuste tasandamiseks sisetingimustes, kui on väga kiire. Sobib põrandate, treppide aga ka seinte ja lagede pragude ning aukude täitmiseks.

  • Väga kiiresti kivinev, katmiskuiv 2 tundi pärast paigaldamist
  • Kasutatav nii põrandatel, seintel, lagedel
  • Väga sile pealispind põrandakatte liimimiseks
  • Ei vaja aluspinna kruntimist
  • Hea töödeldavus

ENNE KASUTAMIST
Sobilik aluspind on betoon või tsemendil baseeruv tasandussegu, mille tõmbetugevus on > 0,5 MPa. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte)liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Nakkedispersiooniga kruntimine enne 3400 paigaldamist ei ole kohustuslik.

TÖÖJUHISED
Kott kuivsegu (15 kg) segatakse 4,2 liitri veega (28% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil vähemalt kuni segu on täielikult segunenud veega. Vedelama segu saamiseks võib veekogust suurendada kuni 4,5 l/15 kg. Suurendatud veekogus pikendab kuivamisaega. Segumassi kasutusaeg on umbes 15 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 10 °C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35°C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja vähendab segu tugevust. Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast valamist vahemikus +10…+25 °C. Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema <90%. Paigaldamise päeval ja päev hiljem ei tohi põrandat koormata. Segu paigaldatakse terasliibi abil. 30 minutit peale tasandamist võib vajadusel liibi jälgi maha kraapida. Tööriistad pesta koheselt peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt. Põrand on käimiskuiv 45 min peale valamist ja kaetav 2 h pärast, kui õhutemperatuur on 20°C. Kuni 2 mm kihi võib katta niipea kui aluspind on kuivanud niipalju et liimi saab paigaldada. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisaega. Põrandakatte paigaldamisel arvestada tootja nõuetega.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja otsese intensiivse päikese eest.

Pakend 15 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kulunorm u 1,3 kg/m²/mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv 45 min (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 2 h (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 0...5 mm
Veekogus segamisel 4,2 l/15 kg (28%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 25 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,25 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad ained. Kaseiinivaba
Kasutusaeg u 15 min vee lisamisest
Värvus Hall
Tooteleht printimiseks

webervetonit 3400 (PDF - 734,27 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

webervetonit 3400 (PDF - 169,52 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

webervetonit 3400 (PDF - 37,39 KB)

Lae allaSaada