weber JS

Vuugipahtel

weber JS on spetsiaalne polümeersideainel baseeruv pahtel kipsplaatseinte vuukide pahteldamiseks kuivades ruumides. Niisketes oludes mitte kasutada. JS sobib ka lauspahtelduseks, samuti värvitud pindadel. Veega segamisel saadakse valmis pahtel. Värvus valge.

  • Spetsiaalne vuugilindipahtel
  • Kõva
  • Tagab sileda pinna värvimiseks
  • Kerge paigaldada
     

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm jne. Värvitud pindade pahteldamisel tuleb värv eelnevalt liivapaberiga matistada ja seejärel tolmust puhastada. weber JS sobib ka mineraalsete pindade pahteldamiseks (nt krohvitud pinnad).

TÖÖJUHISED
Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett. Veekulu u 5,25 l/15 kg. Segatakse trelli ja vispliga kaks korda: esimene segamine (u 2...3 min.) viiakse läbi vähema veega, segul lastakse seista 10...15 minutit, teine kord segatakse (u 2...3 min.) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu kasutusaeg peale vee lisamist on 2 ööpäeva (suletud nõus). Tööde teostamisel peab aluspinna, segu ja ruumi temperatuur olema üle +10°C. Enne pahtli vuukidesse kandmist kontrollida, et kruvi- ja naelapead ei ulatuks plaaditasapinnast kõrgemale, väljaulatuvad ebatasasused tasandada. Katkised ja pudedad servad ja nurgad avada kipsplaadinoaga. Pahtel kantakse laia pahtlilabidaga peale nii, et see täidaks rohkelt kipsplaadiservas oleva süvendi. Vuugilint vajutatakse pahtlisse nt 75 mm laiuse terasest pahtlilabidaga. Liigne pahtel, mis lindi alt välja pressib, silutakse vuugi peale. Pahtel kantakse vuugilindile nii, et see täidaks vuugikoha täielikult. Vuugid pahteldatakse kipsplaadiga samasse tasapinda jäiga pahtlilabidaga. Kuivanud pahteldatud vuugid viimistletakse (lihvitakse) siledaks kasutades liivapaberit P120 või P150. Nõudlikes ja värvimisele kuuluvates kohtades pahteldatakse ja lihvitakse kaks korda. Seinte ning seinte ja lagede nurgad vuugitakse samuti vuugilindi ja pahtliga. Vuugilint painutatakse käsitsi piki lindis olevat kokkumurdekohta ca 90° nurga alla ning vajutatakse pahtlilabidaga pahtlisse. Lindi alt välja pressiv pahtel kantakse lindi peale. Naelte ja kruvide pead pahteldatakse kaks korda. Lõplik lihvimine tehakse siis, kui pahteldatud vuugid on täiesti ära kuivanud. Pärast lihvimist on seina- ja laepinnad valmis tapetseerimiseks või värvimiseks. Nõudlike värvipindade korral tehakse pinnatasandust kaks korda.

JÄRELHOOLDUS
weber JS-ga viimistletud seina on soovitatav enne tapetseerimist kruntida.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Kasutustemperatuur min. +10 °C
Pakend 2, 5, 15 kg
Säilivusaeg 18 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis; 24 kuud plastikaatpakendis (15 kg)
Kulunorm u 0,1...0,2 kg/m²
Kuivamisaeg: katmiskuiv Kuni 1 ööpäev kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus 1...2 mm
Veekogus segamisel 5,25 l/15 kg
Survetugevus 28p >6 MPa (EN 1015-11)
Sideaine Polümeerliim
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
Kasutusaeg Valmissegatuna kinnises nõus 2 ööpäeva
Värvus Valge
Tooteleht printimiseks

weber JS (PDF - 98,47 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber JS (PDF - 155,84 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber JS (PDF - 28,94 KB)

Lae allaSaada