Weberi Värvikaart +

Värvitooni mõjutavad tegurid

Lõplikku värvitooni mõjutavad paljud erinevad tegurid. Näiteks krohvi terasuurus ja erinev pinnalt peegelduv valgus mängivad tooni tajumisel olulist rolli. Samuti võib tooni mõjutada aluspinna niiskusimavus ning krohvi- või värvi kuivamise tingimused. Seega ei ole võimalik garanteerida erinevate toodete ja partiide puhul täielikku tooni ühtlust. Lõplikku tooni ühtlust tuleb hinnata ca 8 nädalat peale tööde lõpetamist.

Juhised värvikaardi kasutamiseks ja sobiva tooni valimiseks

Mineraalsete krohvide toonimisel kasutatakse ainult spetsiaalseid lubja- ja tsemendi jaoks sobivaid pigmente. Nii mineraalsete- kui ka valmiskrohvide ja fassaadivärvide toonimisel kasutatavad pigmendid on kerged ja ilmastikukindlad. See tagab Weberi toodetele väga kõrge kvaliteedi, kauakestva väljanägemise ja UV-kindluse. Kui peale krohvitööde teostamist on fassaadil tajutav ebaühtlane tonaalsus, siis on soovitatav fassaad üle värvida sarnasel koostisel põhineva fassaadivärviga. Eriti võib seda esineda tumedamate ja intensiivsemate toonide korral. Selle võimalusega peaks juba pakkumise koostamisel arvestama.

Võimaluse korral tellida terve objekti maht dekoratiivkrohvi ja fassaadivärve korraga, sest erinevate partiide puhul võivad esineda toonierinevused. See oht on sõltuvalt toormaterjalidest paratamatu. Krohvide paigaldamise ja muude nüansside osas palume lähtuda meie materjalide tootelehtedest, kehtivatest EVS-EN normidest ja ET-kaardist (ET-2 0404-1010).

Iga värvitooni alt leiab tooni heledusastme (HA). Need on laboratoorsed väärtused, mis võivad toodete puhul vähesel määral erineda. Soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) ehitamisel on soovitatav valida toonid, mille HA ≥ 20. Tumedamate toonide kasutamisel tekivad suurtest temperatuuri kõikumistest krohvides pinged ning sellisel juhul tuleb kasutada spetsiaalseid soomusarmeeringuid ja pöörduda kohaliku Weberi esindaja poole, kes annab töödeks täpsed juhised. Kui tegemist on termo- ehk soojustuskrohvide katmisega, siis on soovitatav kasutada toone, mille HA ≥ 40.
 

Näidatud NCS-koodid on illustreerivad ning ligilähedased. Tellimuste esitamisel tuleb kasutada Weberi värvikoodi.

Klassifikatsioon A B C D
Mineraalsed tooted                         x - - -
Dispersioon- ja siloksaantooted x x x x
AquaBalance dispersioon- ja siloksaantooted   x x x -
Silikaat- ja silikoonvaiktooted x x - -
AquaBalance silikaat- ja silikoonvaiktooted x x - -

 

  • Klassifikatsioon näitab, millisele viimistluskrohvile või -värvile saab antud tooni toota
  • HA - Heledusaste

Muud värvikaardid tootegrupis Kõik fassaadikrohvid, tarvikud ja lahendused