Weber Estonia

Weberist

Weber on maailma juhtiv kuivsegude tootja, kes pakub tooteid ja lahendusi uusehituseks ning renoveerimiseks maailma 64 riigis.

Weber brändi lubadused

Weber pakub uuenduslikke lahendusi ja teenuseid, mis põhinevad kohalikul teadmisel ja rahvusvahelisel kogemusel. 

Kliendile lähedal

 • Paindlik ja kohapeal asuvate tehaste ning müügiesinduste tihe võrgustik parandab meie toodete ja teenuste kättesaadavust. 
 • Klientide hea tundmine aitab paremini täita nende vajadusi. 
 • Ulatuslik müügijärgne teenindus ja tehniline tugi aitab meie klientidel säästa aega 

Uuenduste eelised 

 • Lihtsad tooted ja mitmekülgsed lahendused, mis suurendavad mugavust ja tootlikust ehitusplatsil
 • Parimad lahendused logistika korraldamisel  
 • Uute lahenduste tutvustamine klientidele läbi põhjaliku koolitusprogrammi  

Keskkonda hoidev lähenemine 

 • Tooted on valmistatud tervisele ohututest komponentidest  
 • Tööstusliku protsessi madal energia ja vee tarbimine
 • Meie fassaadisoojustussüsteemid aitavad kaasa energiatarbimise vähendamisele 

Jätkuva arengu võti on aktiivne teadus- ja arendustegevus

Me tahame olla osaks ehitustoodete tootmise suunanäitajate seas.  Pidev areng ja edasiminek, kvaliteedi ja teenuse parendamine on turuliidri tingimused.  Tuleviku keskkonna- ja energiatõhususe saavutamiseks investeerime tugevalt teadus- ja tootearendusse.  Jagame regulaarselt teavet ja kogemusi rahvusvahelise Weberi võrgustikus.  Kasutame selles töös ka palju meie klientide arvamust ja nägemusi. 

Head kvaliteeti on võimalik tõestada iga päev

Kogu meie tootmisprotsessid vastavad rahvusvahelisele  ISO-standardile.  Kvaliteedikontroll algab juba tooraine kvaliteedist ja jätkub tootmise, lõpptoote, logistika, paigaldustööde ja valmis töö tunnustamisega.  Meie põhimõtteks on pidev parendamine ja arendamine.  Püüame tuua igapäevaselt meie klientide argipäevaellu Weberi teenuste head kvaliteeti.  Weber äriüksuse tootmise, müügi ja turundustegevuse vastavust rahvusvahelistele standardite ISO 9001  ja 14001 nõuetele tõendavad vastavalt välja antud sertifikaadid.

Ettevõtte ajalugu

Meie tegevuse alguseks Eestis võib lugeda 1992 aasta sügist, kui Vetonit kuivsegud jõudsid Eesti turule. Tooted hangiti Partek OY AB Soome tehastest, kohaliku Parteki esindajate initsiatiivil.

Juriidilise tegevuse alguseks Eesdtis võib lugeda 1993 aastat. Asutati Aseri Tellis AS, Lohja OY AB ja RAS Aseri Tehas ühisettevõttena. Juba 1991 algusest tegutses Eestis tookordse Lohja OY AB esindused, millest 1993 kasvas välja Lohja Eesti AS, mis ettevõtete liitmise ja omanike vahetuse käigus sai 1994 aastal nimeks Optiroc Eesti AS.

 • 1996 asutati Järvamaale, Aravetele AS Optimix , mis alustas 1997 kevadel Vetonit kuivsegude tootmist. Meie teise olulise tooterühma, kergkruus ja kergkruusast valmistatud tooted tõi turule Fibo ExClay Eesti AS, mis alustas oma tegevust 1991.aastal. Ka tänaseni on üheks meie tuntuimaks tooteks Fibo ehitusplokid. 
 • 1998 alustati tookordse Optiroci tegevuste liitmist Eestis üheks ettevõtteks. Esimese etapina koondati 1998 detsembris Aseri Tellis AS, AS Optimix ja Optiroc Eesti AS ühise nime alla – Optiroc AS. Teine etapp käivitati juba 1999 alguses eesmärgiga liita Optiroc Group'i seni Eestis eraldi ettevõtetena tegutsenud Fibo ExClay Eesti AS ja Optiroc AS. 
 • 1998 detsembris asutati turustusfirma Lätis ning 1999  veebruaris sama funktsiooniga ettevõte Leedus. Nii Optiroc SIA Riias kui ka Optiroc UAB Vilniuses kuulusid 100% maxit Estonia AS-ile ning nende ülesandeks on kindlustada ehitajaid meie toodetega vastavalt Lätis ja Leedus. 
 • 1999  toimus ametlik Optiroc AS-i ja Fibo ExClay Eesti ASi ühendamine ning jätkati ühe ettevõttena – Optiroc AS.
 • 2000 aasta novembris müüs toonane Optiroc Group vastavalt kontserni poliitikale kõik tellisetööstused Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Inglismaal ja Eestis Wieneberger Baustoffindustrie AG-le, maailma suurimale tellisetootjale.
 • 2004 aastal  avasime Optiroc kontserni uusima Fibo plokitehase Siauliais, Leedus. Tehase ehitamise otsuse tingis Baltimaade plokituru kiire kasv.
 • 2004 aastal sai Optiroc AS-i nimeks maxit Estonia AS, mis omakorda muutus aastal
 • 2009 Saint-Gobain Ehitustooted AS-ks seoses üleminekuga Saint-Gobain rahvusvahelisse kontserni ja meie peamiseks kaubamärgiks sai Weber.
 • 2014 Aravete kuivsegu tehasele Optimix omistati Saint-Gobain ohutuse miljonäride klubisse liikme staatus. See tähendab, et Aravete tehases ei ole juhtunud ühtegi tööajakaoga kaasnevat tööõnnetust alates 2004 aastast (vähemalt 5 tööaastat). 
 • 2016 tähistas Fibo ExClay tehas oma 25 aastapäeva ja samuti kogu Saint-Gobain Ehitustooted AS.
 • 2016 -lisaks Aravete kuivsegude tehasele kuulub nüüd Saint-Gobaini ohutuse miljonäride klubisse ja meie Häädemeeste tehas Fibo ExClay.
 • 2020 - Saint-Gobain Ehitustooted AS-ga liitus Glassolutions Baltiklaasi äriüksus ja alates 02.03.2020  on ettevõtte nimeks Saint-Gobain Eesti AS

Materjalid ja lahendused ehitamiseks. Läbi selle soovime:

 • Tagada klientide rahulolu - olla parim toote ja teenuse pakkuja;
 • Tagada firma hea maine - ainult kvaliteetsed tooted ja lahendused;
 • Kasvada ja laieneda, samas olla keskkonnasõbralik - aitame luua ja säilitada turvalist ning paremat elukeskkonda;
 • Olla innovaatiline - edu tulevikus tagame uute tehnoloogiate ja toodetega;
 • Olla tulemuslik - tagame kasvu ja omanikutulu efektiivse tootmise- ja turundusstrateegiaga;
 • Omada parimaid töötajaid - edu võti on oskavad ja teadlikud töötajad;
 • Tagada ettevõtte edukus - iga üksuse ja iga töötaja usalduse ja vastutuse kaudu.

Olla oma tegevusala juhtiv ettevõte Eesti ehitusmaterjalide turul.

Ettevõte on rahvusvahelisse kontserni Saint-Gobain kuuluv kergkruusa, kergkruustoodete ja ehituslike kuivsegude tootmise, müügi ning turundusega ning isolatsiooni ja kipsmaterjalide müügi ja turundamisega tegelev ettevõte, kes järgib oma tegevuses kontserni käitumise ja tegutsemise põhimõtteid ning keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse Hartat.

Ettevõtte põhieesmärgiks on saavutada ehitustööstuses ehitusmaterjalide sektoris pidev klientide rahulolu ja usaldus ning  omanikutulu töötajate efektiivse tegevuse abil.

Ettevõtte keskkonnalaseks eesmärgiks on toota ja turustada ehitusmaterjale keskkonnasäästlikult, efektiivselt ja jätkusuutlikult, tagamaks ökoloogiliste väärtuste säilimise kõikides protsessides ning toodete ja teenuste elutsükli ulatuses.

Ettevõte kannab oma tegevuses sotsiaalset vastutust, töötervishoiu- ja ohutusalases tegevuses. Püüeldakse avariide, vigastuste ja kutsehaiguste nullriski poole, rõhudes ennetustegevusele läbi erinevate selleks loodud vahendite.

Standardite ISO 9001 ja 14001 alusel on loodud ettevõtte tegevussüsteem ning organisatsiooni igale tasemele on määratud sellealased kohustused ja õigused.

Püstitatud põhieesmärkide saavutamiseks ettevõte:

 • Tegutseb vastavuses oma  tegevusala reguleerivate seadustega, juhenditega ja  määrustega;
 • Tegutseb klientide soove ja ootusi rahuldades läbi jätkuva kvaliteedi parandamise nii toodete  kui teenuste osas. Eesmärgiks on pakkuda majanduslikult optimaalselt kõrget kvaliteeti, nii kliendi kui ka ettevõtte jaoks:
 • Järgib keskkonna ning töötervishoiu- ja ohutuse jätkuva parandamise põhimõtteid, hinnates regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid ja töökeskkonnariske, määratledes neist tulenevalt keskkonnaeesmärke- ja ülesandeid;
 • Arendab keskkonda vähem koormavaid tooteid ja rakendab keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid, püüdleb kõikide jäätmete taaskasutuse poole;
 • Motiveerib ja koolitab töötajaid tunnetama oma töö mõju keskkonnale, kvaliteedile ja tervisele ning tegutsema vastutustundlikult, kvaliteedi- ja keskkonnateadlikult ning  ohutult, et tagada oma tegevuse turvalisus;
 • On avatud ja usaldusväärne ja pideva informatsioonivahetuse kaudu erinevate huvipooltega tagab oma tegevuste vastavuse turu  muutuvatele nõudmistele;
 • Aitab kaasa, et ka koostööpartnerid tunnustavad ja järgivad neidsamu põhimõtteid.

Meie visioon

Weberis me usume, et ehitustööstuses kõige tähtsam on hoolida inimestest ja nende keskkonnast.

Weber Estonia

Karjäärivõimalused Saint-Gobain kontsernis