Kergkruus main

Leca kergkruus soojustus- ja täitematerjalina

Kergkruus on kerge keraamiline täite- ja soojustusmaterjal, mis saadakse savist pöördahjus põletusprotsessi tulemusel.

Kasutuskohad:

  • Soojustus ja täitematerjalina  vundamentide, keldriseinte ja torustike ümber,  põrandate,  teede, (spordi) platside all ning vahe- ja katuslagede ehitusel
  • Drenaažina  vundamentide ümber
  • Koormuse vähendajana hoonete/rajatiste all, keldriseintele langeva koormuse vähendamiseks, põrandates, teede ehituses
  • Põrandate tasandamiseks renoveerimisel
  • Ventileeriva kihina põrandates, katuslagedes
  • Haljastuses ja reoveepuhastuses 
  • Fibo plokkide ja kergbetooni valmistamisel
Kergkruus

Leca kergkruus 2...4 mm

Keraamiline täitematerjal põrandates, vahe- ja katuslagedes. Tasandamiseks või kallete andmiseks. Abiks haljastuses ja reoveepuhastus süsteemides.

Kergkruus

Leca kergkruus 4...10 mm

Soojustus ja täitematerjal vundamentide, keldriseinte ja torustike ümber, põrandate, teede, (spordi)platside alla drenaažiks. 
 

Kergkruus

Leca kergkruus 10...20 mm

Soojustus ja täitematerjal vundamentide, keldrite ja torustike ümber, põrandate, teede ning vahe- ja katuslagedes

Leca Safe

Leca Safe

Libedusetõrje soola ja kruusa alternatiivina kõnniteedele, sõiduteedele ja koduhoovidesse. 

Dokumentatsioon ja trükised