nõustamine

Korduma kippuvad küsimused

Kõige sagedasemad küsimused

Allpool leiate Weberile kõige sagedamini esitatud küsimuste loendi. Loodame, et leiate sealt endale vajaliku teabe.

Plaatimine

Soojad ja kuumad pinnad viitavad aluspinna deformatsioonile, sest toimub pidev temperatuuride muutus. Seetõttu peab antud pindadele plaaditav segu jääma elastne , et kompenseerida aluspinna kerget liikumist.  Hea valik antud olukordades plaatimiseks oleks ülielastne remontplaatimissegu weber Rex Fix, mis lisaks oma heale elastsusele on ka väga suure nakketugevusega.

Välitingimustes plaatimiseks on oluline valida toode, millel on hea ilmastikukindlus ja elastsus. Sobiv toode erinevate välipindade plaatimiseks on weber Rock Fix, mis oma heale liimimis omadusele sobib kasutamiseks erinevate väheimavate plaatide ja pindade plaatimiseks.

Välitingimustes plaatimisel tuleb veenduda, et plaadistuse tagune nakkepind on  100%-lt kaetud seguga. Seda saavutab kõige paremini kui segu kammitakse aluspinnale ja ka paigaldatava plaadi tagumisele küljele.

Kuna veetõke on väheimav ja kohati pehmema poolne materjal, siis vajab see hea nakkuvusega elastset plaatimissegu. Hea valik pesuruumis plaatimiseks on weber Extra Fix, mis tagab oma headele tehnilistele omadusetele (nakkuvus, elastsus, hea paigaldatavus) väga pikaajalise tulemuse.

Pahtlid

Kui tegemist on imavate aluspindadega, siis tuleb aluspind eelnevalt kruntida. Sellisel juhul kasutatakse spetsiaalseid süvakrunte nagu nt weber.prim 811, mis ühest küljest töötavad pinnale jäänud tolmu suhtes tolmupidurina (seinad on vaja alati enne korralikult tolmust jmt naket takistavast puhastada!) ning teisalt vähendavad ja ühtlustavad aluspinna veeimavust. See omakorda on selleks oluline, et tasandussegud saaksid normaalselt kuivada. Ilma kruntimata imab aluspind segust suure osa niiskuse kiiresti endasse ning selle tagajärjel kuivab tasandussegu liiga kiiresti ning ei saavuta piisavat nakke-, surve- ja paindetugevust.  

Kui tegemist on uusehitusega ning seinad on laotud plokkidest, siis on meie range soovitus kasutada krohvimisel ka armeerimisvõrku. Selleks sobib nt tavaline fassaadivõrk, kaaluga >160 g/m². Vanemate kiviseinte (nt vanad tellismüürid) krohvimisel ei ole võrgu kasutamine nii kriitiline, kuid kindluse mõttes võib alati võrku kasutada.  

Nii pahtli- kui ka kipsplaaditootjate soovitus on vuukide armeerimisel kasutada spetsiaalset vuugilinti. Klaaskiudvõrgu suurim probleem on selles, et seda toodet kasutatakse valesti. Reeglina liimitakse võrk vuugi põhja ning kaetakse hiljem pealt pahtliga. Tegelikult peab võrk või vuugilint jääma vuugipahtli keskele. Kuna vuugilinti kasutatakse reeglina õigesti, siis saavutatakse ka oluliselt paremad tulemused. Standardi järgi peab vuugipahtel armeeritult vastama paindetugevusele >320 N. Korrektselt paigaldatud vuugilindiga on need näitajad kuni kaks korda paremad. Valesti paigaldatud võrguga aga üle kahe korra kehvemad.

Fassaadid

Tegemist on tõelise korduma kippuva küsimusega ning sellele küsimusele head ühest vastust ei olegi võimalik anda. Uute elamute energiatõhususe miinimumnõuded näevad ette seina U-arvu vahemikku 0,12…0,22 W/m²K. Enimlevinud soojustusmaterjal soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) ehitamiseks on vahtpolüstüreen (EPS). Nt 200 mm paksuse Fibo 3 ploki soojustamisel 200 mm paksuse EPS Silver plaadiga on U-arv 0,135 W/m²K. Sarnase süsteemi ehitamisel 200 mm mineraalvillaga (λ=0,037 W/mK) saavutatakse U-arv 0,152 W/m²K. Tänapäeval kasutatakse aina enam SILS süsteemide ehitamisel kaasaegset fenoolplaati (Kingspan Kooltherm K5), mille puhul saavutatakse nõuetekohane tulemus juba märksa õhema soojustuse paksusega. Nt 120 mm paksuse fenoolplaadiga (λ=0,020 W/mK) saavutatakse U-arv 0,139 W/m²K. Seega võib kokkuvõtteks öelda, et traditsiooniliste soojustusmaterjalide korral oleks soovituslik soojustuse paksus 200 mm.

Tegelikult on SILS lahendused väga vastupidavad ning enamjaolt on lagunemise põhjus puudulikus ehituse kvaliteedis. Kõik sertifitseeritud „õhekrohvisüsteemid“ on testitud vastavalt Euroopa standarditele nii löögitugevusele (>10 J) kui ka külmatsüklitele (30 külmatsüklit). Weberi krohvid ja SILS lahendused on sellepoolest erilised, et kõik olulised tooted on arendatud Soome laborites ning peavad vastama rangetele Skandinaavia nõuetele. Sellest tulenevalt on Weberi süsteemid testitud 100-le külmatsüklile. Paraku on teatud olukordades vaja siiski ehitada suurema vastupidavusega krohvisüsteeme ning sellisel juhul on võimalik soojustus katta topeltarmeeringuga. Sõltuvalt kasutatavast lahendusest on võimalik niimoodi tagada kordades suuremaid löögitugevusi, maksimaalselt üle 60 J! Lisaks on väga oluline kasutada kõiki õigeid profiile ning keerukamad sõlmed lahendada vastavalt tootja juhistele. Samuti on võimalik kvaliteetseid paigaldajaid leida Weberi koduleheküljelt.

Selliste krohvfassaadide puhul on vaja esmalt hinnata fassaadikrohvi üldist olukorda. Kui krohv on mehaaniliste vigastusteta ning SILS süsteemil ei esine pragusid, siis on võimalik fassaad korralikult puhastada ja uuesti üle värvida. Ainult fassaadi pesust üksi ei ole abi, sest olemasoleval krohvil/värvil ei ole enam piisavat kaitsevõimet, et uue mikrofloora tekkimist vältida. Weberil on olemas spetsiaalsed kruntained fassaadi puhastamiseks ning ülevärvimiseks soovitame reeglina kvaliteetset silikoonvaigul põhinevat fassaadivärvi weber.ton 411, mis tagab puhta ja nägusa väljanägemise aastateks.

Kui krohvfassaad on mehaaniliselt vigastatud või SILS lahendusel on kogu krohvisüsteemi läbivad praod, siis reeglina tuleb kogu fassaad uuesti üle tasandada armeerimissegu weber.therm 310 ja armeerimisvõrguga weber 397. Seejärel saab fassaadi uuesti viimistleda uue struktuurkrohviga. Sel juhul tagab parima vastupidavuse vetikate ja seentega määrdumise vastu Weberi ainulaadne AquaBalance tehnoloogia, mis tänu oma ainulaadsele ja nutikale koostisele on keskkonnale ohutu ning garanteerib parima vastupidavuse aastateks.

Fibo plokitooted

Fibo 3 plokid sobivad igat vundamendi ehitamiseks, valik kas kasutada Fibo 3 või Fibo 5 plokke sõltub vundamendile langevast koormusest ja selle paneb paika projekteerija.

Kõik plokitoodete lehel toodud tabelites olevad helipidavuse ja tulepüsivuse väärtused on tagatud, kui plokid on ühendatud korrektse tapp-liitega.

Fibo sillust ei tohi lühemaks lõigata, sillus tuleb valida lähtuvalt ava suurusest.

Müürisegud ja betoonid

Segule ei tohi rohkem vett lisada kui kotil kirjas, sest vee lisamisega muutuvad segu omadused halvemaks ja segu ei vasta lubatud väärtustele. Alati on soovitav oma tööjõudlust õigesti hinnata ja segu mitte väga palju ette teha.

Värvilisele müürisegule ei ole lisatud külmumisvastaseid lisandeid ja tavaoludes talvistes tingimustes seda kasutada ei tohi. Ainus võimalus talvel fassaadi laduda on tekitada ladumise kohale (fassaadi kardin + soojapuhur) vähemalt +5⁰ temperatuur.

1000 kg kuivsegu = 500 L = 0,5 m3, sama reegel kehtib ka müürisegude kohta, kus 25 kg/kott = 12-13 L valmis segu.   

Tehnilised betoonid

Lagunenud treppide ja teiste välipindade renoveerimisel tuleks esmalt veenduda lagunemise põhjuses ehk kas tegu on vana materjali järgi andmisega, kõrge ekspluatatsioonist tuleneva parandamise vajadusega või hoopis vale konstruktisoonilise probleemiga. Viimasel juhul tuleks üle vaadata, kas parandamine on mõistlik. Esimestel juhtudel on väga hea toode renoveerimiseks weber Outdoor Repair, millega saab pinnad uuesti üles ehitada ja siluda ilma, et see vajaks hilisemat katmist. Tegu on ilmastikukindla tootega, mis ei karda ka soolasid ehk ei lagune kui jäite peletamiseks kasutatakse soola.

Vaata paigalduse videot:  https://www.youtube.com/watch?v=O1Nkb7cdrFc või https://www.youtube.com/watch?v=v6Yl9eU3uVY

Kortermajade keldritesse tuleva niiskuse või vee takistamiseks sobivad tooted, mida saab paigaldada sisekülgedelt ehk negatiivse poole pealt. Üldiselt sobivad selleks mineraalsed tsementkomponendiga hüdroisoleerimiseks mõeldud materjalid. Esmalt peab veenduma, kas tegu on sisse jooksva veega või niiskusega. Aukude tihendamiseks ja täitmiseks sobib hea veeisoleerimise võimega täite ja tihendussegu weber.tec 933 ning pindade katmiseks hüdrisoleerimise eesmärgil sobib weber.tec 930. Materjale saab paigaldada kergelt niisketele pindadele, kuid mitte suurveeajal kui pinnad on lausmärjad.

Vundamendi hüdroisoleerimisel soovitame kasutada bituumen hüdroisolatsiooni võõpasid, mis tagavad vuukideta vettpidava kihi. Võõbad tagavad lisaks ka erinevate nurkade ja läbiviikude parema veepidavuse.  Tööde teostamist alustatakse aluspindade korralikust kruntimisest bituumenemulsiooniga weber.tec 901, mida tuleb veega lahjendada vahekorras 1:10. weber.tec 901 on lahusteid mittesisaldav bituumenemulsioon, mis on ette nähtud kuivade või kergelt niiskete aluspindade kruntimiseks enne bituumen hüdroisolatsioonmaterjalide pealekandmist.

Vundamendi hüdroisolatsioon tehakse materjaliga weber.tec Superflex 10, mis on kahekomponentne, ülielastne, lahustivaba bituumenmass. Toode on vastupidav kõigile pinnases leiduvatele aktiivsetele kemikaalidele ning sobiv allpool maapinda paiknevate hoonekonstruktsioonide pikaajaliseks ja usaldusväärseks hüdroisolatsiooniks.