Kergkruusa tehnilised näitajad

Leca kergruus
Puistetihedus   260 kg/m³ ( ±15% )    
Osakese tihedus   BS EN 1097-3 520 kg/m³ ( ±15% )    
Pinnase mahukaal niiskusest sõltuvalt BS EN 1097-6   Dreenitud täide γ= 4 kN/m³    
    Ajutiselt vee all γ= 5-6 kN/m³    
    Alaliselt vee all γ= 10 kN/m³    
Materjali suurus BS EN 933-1 8 - 20 mm    
Materjali lõimis BS EN 933-1 Sõela suurus Läbi sõela  
  Kuiv sõelumine 31,5 mm 100 - 100% 100%
    20 mm 97 - 100% 99%
    16 mm 70 - 96% 84%
    14 mm 45 - 80% 61%
    12,5 mm 20 - 65% 43%
    10 mm 0 - 30% 13%
    8 mm 0 - 10% 3%
    0,25 mm 0 - 2% 1%
    0,063 mm 0 - 1% 0%
Veeimavus BS EN 1097-6  Aeg Veeimavus, massiprotsenti  
    5 min 11 - 20% 15%
    60 min 14 - 22% 18%
    24 h 18 - 31% 25%
Kapilaartõus BS EN 1097-10 NPD    
Survetugevus BS EN 13055-1 0,75 N/mm²    
Purustatud osakeste sisaldus BS EN 933-5/A1 NPD    
Mahupüsivus BS EN 13055-1 stabiilne, vastavalt pikaajalisele kogemusele    
Külmakindlus BS EN 13055-1 külmakindel, vastavalt pikaajalisele kogemusele    
Kloriidide sisaldus BS EN 1744-1 max. 0,04 %    
Happes lahustuv sulfaat BS EN 1744-1 max. 0,5 %    
Väävli sisaldus BS EN 1744-1 max. 0,32 %    
Puhtus BS EN 1744-1 mitteoluline    
Raskemetallide eraldumine BS EN 1744-3 NPD    
Teiste ohtlike ainete eraldumine   NPD    
Tulekindlus   A1, ilma täiendava katsetamiseta    
Vee juhtivus   >10-3 m/s    
Sisehõõrdenurk   39°    
Nidusus   0 kN/m²