weber ESL C40/50

Weber Estonia

Vertikaal- ja horisontaalvuugibetoon C40/50

weber ESL C40/50  on vähese mahukahanemisega pumbatav mört spetsiaalselt betoonpaneelide vaheliste vuukide täitmiseks vastavalt standardile EN 1504-4. Tugevusklass C40/50-4 (EN 206-1). Maksimaalne terasuurus >4mm. Betoonpaneelide vaheliste vertikaal- ja horisontaal-vuukide täitmine, seinapaneelide üla- ja alavuukide täitevalu, uurete ja läbiviikude täitevalu ilma rakiseta. Vastab keskkonnaklassidele (projekteeritud eluiga 50 ja 100 aastat) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1 (EN 206-1). Toode täidab nõudeid vastavalt standardile EN 1504-4 (peatükk 4. Kandekonstruktsioonide nakketooted), mört betoon-elementide vertikaal- ja horisontaal vuukide täitmiseks vastavalt põhimõttele 4.4 (Konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega).

  • C30/37 survetugevusklass
  • Kasutatav vertikaal- ja horisontaalvuukides
  • Valgumatu
  • Fiiberkiududega
  • Kiirkivinev
  • Pumbatav
  • 100 külmatsüklit

SEGU VALMISTAMINE

Kuivsegule lisatakse13-14 % vett. Segamiseks kasutatakse läbivoolusegistit kus kuivsegu kühveldatakse suurkotist segistisse. Kaasaegseks segamiseks on mõistlik kasutada läbivoolusegistiga silopunkrit.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Värskelt segatud segu pumbatakse vertikaalvuuki ja tasandatakse terasliibiga. Vertikaalvuugibetooni ei fibreerita. Õige konsistensiga betoon ei valgu vuugist välja. Kui lai vuuk on avatud mõlemas suunas, tuleks tagumisele poolel panna toetuslaud. Mõne aja möödudes (sõltub temperatuurist, õhuniiskusest jm tardumist mõjutavatest teguritest) tugilaud eemaldatakse ja vuugi pealispind viimistletakse seguga. 
Ainult väga hoolsa vuukide täispumpamisega (tühikuteta) saadakse tihedad ja ehituslikult töötavad vuugid.

PUMPAMISE TEHNIKA

Pumpamistööks sobivad tavalised kruvipumbad, mille mootori võimsus on tavaliselt 5,5 või 7,5 kW. Vooliku pikkus on kuni 40 m ja vooliku siseläbimõõt 32...38 mm. Vooliku otsikuna kasutatakse suudmest ahenevat lühikest kaarjat terastoru, millega saab kergesti kanda materjali ka armatuurteraste taha.

SÄILITAMINE

Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatus).

JÄRELHOOLDUS

Viimistletud pinnad peavad olema niisked veel 2..3 ööpäeva.

Veekulu 13...14 l/100 kg kuivsegule (13-14%)
Valmissegu kogus u 470 l/1000kg
Kasutusaeg u 30 minutit
Sideaine CEM I 52,5N
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemist takistavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >4,0 MPa (paindetugevus, EN 12636)
  >15 MPa (nihketugevus, EN 12615)
Survetugevusklass C40/50-4 pumbatuna
Survetugevus 1p. 20 MPa (EN 12190)
Survetugevus 7p. 40 MPa (EN 12190)
Survetugevus 28p. u 55 MPa (EN 12190) > 40 MPa (kuubi survetugevus, EN 12390-3)
Kahanemine 28p. 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF1 (100 tsüklit külmumis-sulamistest SFS 5447)
Keskkonnaklassid XF1, XC4, XS1, XD2, XA1 (EN 206-1)
Õhusisaldus 8...10%
Kloriidide sisaldus <0,05 % (EN 1015-17)
Tihedus u 2100 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.45
Säilivus 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakendid 25 kg; 1000kg
Sertifikaadid CE; EN 1504