weber ESL P

Weber Estonia

Talvine vertikaal- ja horisontaalvuugibetoon C30/37 (>-15 °C)

weber ESL P on vähese mahukahanemisega pumbatav betoonsegu spetsiaalselt betoonpaneelide vaheliste vuukide täitmiseks talvisel ajal ( kuni 15 °C) vastavalt standardile EN 1504-4. Tugevusklass C30/37-4 (EN 206-1). Maksimaalne terasuurus >4mm. Toode on saadaval ka kõrgema tugevusklassis C40/50-4. Betoonpaneelide vaheliste vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmine, seinapaneelide üla- ja alavuukide täitevalu, uurete ja läbiviikude täitevalu ilma rakiseta. Vastab keskkonnaklassidele (projekteeritud eluiga 50 ja 100 aastat) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1 (EN 206-1). Toode täidab nõudeid vastavalt standardile EN 1504-4 (peatükk 4. Kandekonstruktsioonide nakketooted), mört betoonelementide vertikaal ja horisontaal vuukide täitmiseks vastavalt põhimõttele 4.4 (Konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega).

Tugi

Betoonelementide vahelised vuugid

  • Ilma kütteta tugevuse kasv kuni -15 kraadini
  • Kasutatav vertikaal-ja horisontaalpindadel
  • Valgumatu ja väikse mahukahanemisega
  • Fiiberkiududega
  • Pumbatav
  • Testitud külmakindlus 100 külmatsüklit

SEGU VALMISTAMINE

Kuivsegule lisatakse 11...12,5 % vett. Segamiseks kasutatakse läbivoolusegistit kus kuivsegu kühveldatakse suurkotist segistisse. Kaasaegseks segamiseks on mõistlik kasutada läbivoolusegistiga silopunkrit.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Värskelt segatud segu pumbatakse vertikaalvuuki ja tasandatakse terasliibiga. Vertikaalvuugibetooni ei fibreerita. Õige konsistensiga betoon ei valgu vuugist välja. Kui lai vuuk on avatud mõlemas suunas, tuleks tagumisele poolel panna toetuslaud. Mõne aja möödudes (sõltub temperatuurist, õhuniiskusest jm tardumist mõjutavatest teguritest) tugilaud eemaldatakse ja vuugi pealispind viimistletakse seguga. 
Ainult väga hoolsa vuukide täispumpamisega (tühikuteta) saadakse tihedad ja ehituslikult töötavad vuugid.
 

PUMPAMISE TEHNIKA

Pumpamistööks sobivad tavalised kruvipumbad, mille mootori võimsus on tavaliselt 5,5 või 7,5 kW. Vooliku pikkus on kuni 40 m ja vooliku siseläbimõõt 32...38 mm. Vooliku otsikuna kasutatakse suudmest ahenevat lühikest kaarjat terastoru, millega saab kergesti kanda materjali ka armatuurteraste taha.

SÄILITAMINE

Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatus).

JÄRELHOOLDUS

Viimistletud pinnad peavad olema niisked veel 2..3 ööpäeva.

Kulunorm u 20 kg/m²/1 cm
Veekulu 10,5..11,5% (2,6...2,9 l/25 kg kuivsegule)
Valmissegu kogus u 480 l/1000 kg
Kasutusaeg u 30 min
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemist takistavad ained, samuti külmalisand
Nakketugevus

> 2,0 Mpa (EN 1542)

Survetugevusklass

C50/60-4 (EN 206);

R4 (EN 1504-3)

1 ööpäev u 2 MPa (-5°C EN 12190)
u 1 MPa (-15°C EN 12190)
7 ööpäeva u 30 MPa (-5°C EN 12190)
u 10 MPa (-15°C EN 12190)
28 ööpäeva

u 45 MPa (-5°C EN 12190)

u 20 MPa (-15°C EN 12190)

Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Mahukahanemine 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tuleohutuse klass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus

XF2 JA XF3 (Soola- ja külmakindlus) (SS137244 meetod A)

> 2,0 Mpa (EN 13687-1)

Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
Elastsusmoodul > 20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2...6% 
Kloriidide sisaldus < 0,05 % (EN 1015-17)
Kapilaarne veeimavus ≤ 0.5 kg/(m2 *h0.5) (SFS-EN 13057)  
Tihedus u 2200 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Mahu muutus  u +1% kivitusmise algfaasis  
Keskkonnaklassid XF3,  XF2, XC4, XS3, XD3,  XA1
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE, EN 1504-3 (EN 206)
Tooteleht printimiseks

weber ESL P (est) (PDF - 575,87 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber ESL P (eng) (PDF - 126,6 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber ESL P (DoP) (PDF - 316,18 KB)

Lae allaSaada