weber ESL P C40/50

Weber Estonia

Talvine vertikaal- ja horisontaalvuugibetoon C40/50 (>-15 °C)

weber ESL P  C40/50 on vähese mahukahanemisega pumbatav mört spetsiaalselt betoonpaneelide vaheliste vuukide täitmiseks talvisel ajal ( kuni 15 °C)  vastavalt standardile EN 1504-4. Tugevusklass C40/50-4 (EN 206-1). Maksimaalne terasuurus >4mm. Betoonpaneelide vaheliste vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmine, seinapaneelide üla- ja alavuukide täitevalu, uurete ja läbiviikude täitevalu ilma rakiseta. Vastab keskkonna-klassidele (projekteeritud eluiga 50 ja 100 aastat) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1 (EN 206-1). Toode täidab nõudeid vastavalt standardile EN 1504-4 (peatükk 4. Kandekonstrukts-ioonide nakketooted), mört betoonelementide vertikaal- ja horisontaal vuukide täitmiseks vastavalt põhimõttele 4.4 (Konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega).

Tugi

Betoonelementide vahelised vuugid

  • Ilma kütteta tugevuse kasv kuni -15 kraadini
  • Kasutatav vertikaal-ja horisontaalpindadel
  • Valgumatu ja väikse mahukahanemisega
  • Fiiberkiududega
  • Pumbatav
  • Testitud külmakindlus 100 külmatsüklit

SEGU VALMISTAMINE

Kuivsegule lisatakse 11...12,5 % vett. Segamiseks kasutatakse läbivoolusegistit kus kuivsegu kühveldatakse suurkotist segistisse. Kaasaegseks segamiseks on mõistlik kasutada läbivoolusegistiga silopunkrit.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Värskelt segatud segu pumbatakse vertikaalvuuki ja tasandatakse terasliibiga. Vertikaalvuugibetooni ei fibreerita. Õige konsistensiga betoon ei valgu vuugist välja. Kui lai vuuk on avatud mõlemas suunas, tuleks tagumisele poolel panna toetuslaud. Mõne aja möödudes (sõltub temperatuurist, õhuniiskusest jm tardumist mõjutavatest teguritest) tugilaud eemaldatakse ja vuugi pealispind viimistletakse seguga. 
Ainult väga hoolsa vuukide täispumpamisega (tühikuteta) saadakse tihedad ja ehituslikult töötavad vuugid.

PUMPAMISE TEHNIKA

Pumpamistööks sobivad tavalised kruvipumbad, mille mootori võimsus on tavaliselt 5,5 või 7,5 kW. Vooliku pikkus on kuni 40 m ja vooliku siseläbimõõt 32...38 mm. Vooliku otsikuna kasutatakse suudmest ahenevat lühikest kaarjat terastoru, millega saab kergesti kanda materjali ka armatuurteraste taha.

SÄILITAMINE

Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatus).

JÄRELHOOLDUS

Viimistletud pinnad peavad olema niisked veel 2..3 ööpäeva.

 

Kulunorm u 22 kg/m²/1 cm
Veekulu 11...12,5% (11...12,5 l/100 kg kuivsegule)
Valmissegu kogus u 480 l/1000 kg
Kasutusaeg u 30 min
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Vee jäätumispiiri alandavad, töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemisest takistavad ained
Nakketugevus

> 4,0 MPa (paindetugevus, EN 12636)

> 15 MPa (nihketugevus, EN 12615)

Survetugevusklass C40/50-4 pumbatuna (EN206)
1 ööpäev u 3 MPa (-5°C EN 12190)
u 1 MPa (-15°C EN 12190)
7 ööpäeva u 25 MPa (-5°C EN 12190)
u 15 MPa (-15°C EN 12190)
28 ööpäeva

u 45 MPa (-5°C EN 12190)

u 35 MPa (-15°C EN 12190)

Mahukahanemine 0,6 mm/m (EN 12617-4)
Tuleohutuse klass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF1 (100 tsüklit külmumis-sulamistest SFS 5447)
Elastsusmoodul > 20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 6...10% (EN1015-17)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (EN 1015-17)
Tihedus u 2100 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.4
Keskkonnaklassid XF1, XC4, XS1 XD2, XA1
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE, EN 1504-3 (EN 206)