weber SB 45

Weber Estonia

Jämedateraline kiirkivinev remontbetoon C35/45 (R4- klass)

weber  SB 45 on soola- ja külmakindel jämedateraline remontbetoon, mis on mõeldud betooni konstruktsioonide remontimiseks ja tugevdamiseks suuremate valamiste teel. Toode sobib kasutamiseks konstruktsioonides, millel on väga kõrged nõudmised tugevusele ja tihedusele, seda ka niiskuse, külma ja jäätumise korral. weber SB-45 vastab tugevusklassile  C35/45-8 ( EN 206), mille maksimaalne terasuurus on 8 mm. Toode vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ja tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni taastamine valubetooniga) ja 4.4 (konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega) ((EN 1504-9). Vastab keskkonnaklassidele (projekteeritud eluiga 50) XF3, XF2, XC4, XS1, XD2, XA1 ja (projekteeritud eluiga 100) XF3, XF2, XC4, XD2, XA1 (EN 206-1).

 

  • Kiirkivinev
  • Väga hea töödeldavusega
  • Pumbatav
  • Fiiberkiududega armeeritud
  • Kõrge soola- ja külmakindel

SEGU VALMISTAMINE

Kotitäis (25 kg) kuivsegu segatakse 2,3...2,5 liitri puhta veega. Segamiseks kasutatakse segumasinat või aeglaselt pöörlevat trell-visplit. Segamisnõusse mõõdetakse minimaalne vee kogus ja aeglasel pöörlemisel lisatakse kuivsegu. Esmase segamise järel kontrollitakse segu plastsus ja vajadusel lisatakse lõpud veest. Lubatud veekogust ei või ületada. Vee temperatuur peab olema vahemikus +10...+30  °C ja valitakse selliselt, et segu temperatuur on vahemikus +10...+20 °C. Segamisaeg on 3...5 minutit.

TÖÖ TEOSTAMINE

Vana betoonpind puhastatakse ja vajadusel karestatakse. Lõpus pealispinnad pestakse surveveega. Enne tööde algust kastetakse aluspind, nii et enne valamist oleks pealispind mattmärg. Nake aluspinnaga tagatakse betoonIsegu tugeva harjamisega aluspinnale ja valamine tehakse värskele nakkekihile. Kihi paksus on minimaalselt 50 mm.

JÄRELHOOLDUS

Valatud pinnad peavad olema niisked kuni 7 ööpäeva. Värskelt valatud betoonpind varjata päikese eest. Sadamaehitiste tegemisel on soovitav töötada kaitsetelgis.

SÄILITAMINE

Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatus).
 

 

Kulunorm u 22 kg/m²/1 cm
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…10 mm
Lisaained

Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad lisaained, fiiberkiud

Nakketugevus (28 päeva) > 2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevusklass C35/45-4 (EN206); R4 (EN1504-3)
Survetugevus 1 p. u 25 MPa (EN 12390-3)
Survetugevus 7 p. u 40 MPa (EN 12390-3)
Survetugevus 28 p. > 45 MPa (EN 12390-3)
Piiratud kahanemine/paisumine > 2,0 MPa (EN 12617-4) nakketugevus pärast katset
Mahukahanemine 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
Õhusisaldus 5…10%
Kapillaarne veeimavus < 0,05 kg/m2*h0,5 (EN13057)
Kapillaarne veeimavus ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (EN 13057)   
Tihedus u 2200 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.5
Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000kg
Toote sertifikaadid CE; EN1504-3 (EN206)
Tooteleht printimiseks

weber SB45 (est) (PDF - 550,84 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber SB45 (eng) (PDF - 124,08 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber SB 45 (PDF - 158,94 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber SB 45 (PDF - 41,02 KB)

Lae allaSaada