weber outdoor repair

Weber Estonia

Remontbetoon erinevate betoonpindade tasandamiseks, aukude täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel sise- ja välistingimustes, nt. soklid, sise-ja väli betoontrepid jne. Toode võib jääda välitingimustes katmata.

Kihipaksus 3...20 mm, aukude täitmisel 50 mm.

  • Väga heade nakkeomadustega
  • Lihtne paigaldada
  • Sobib sise- ja välistingimustesse
  • Külmakindel

ENNE KASUTAMIST

Aluspind puhastatakse lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber REP 05). Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. Enne tööde algust tuleb aluspinda kergelt niisutada veega. 

TÖÖKÄIK

Kuivsegu (5 kg) segatakse 0.8 l puhta veega trelli ja vispli abil. Väiksema koguse võib segada ka käsitsi näiteks kellu või pahtlilabida abil, segada niikaua kuni on mass on ühtlane, umbes 5 minutit. Seejärel lase segul seista umbes 10 minutit. Valmissegatud segu kasutusaeg on umbes 45 minutit.

SÄILITAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Segu säilib kuivades oludes kinnises pakendis 24 kuud tootmiskuupäevast. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni. Kuivsegu võib käsitleda segajäätmena, kivistunud materjali mineraalse jäätmena. Tühja pakendit võib põletada.

 

Kulunormu 2 kg/m²/mm
Soovituslik kihipaksus3...20mm (kohati kuni 50mm)
Veekuluu 0.8 l/5 kg
Valmissegu kogusu 3.4 l/5 kg
Kasutusaegu 45 minutit
SideaineCEM II A 42.5 R kiirkivinev portlandtsement, polümeerid
TäiteaineLiiv, fraktsiooniga 0…1,2 mm
LisaainedTöödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad lisaained
Nakketugevus (28 päeva)> 1,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevus 28 p.>15 MPa (EN 12190)
TulepüsivusklassA2 (EN 13501-1)
KülmakindlusJah 
KasutustemperatuurAluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Säilivusaeg24 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend5 kg; 15 kg
Toote sertifikaadidCE

Seotud tooted weber outdoor repair