weber REP 25+

Ilmastikukindel remontbetoon

Remontbetoon >25 MPa (R3- klass)

weber REP 25+ on ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud, tsement-polümeerne (PMC), väikse mahukahanemisega valgumatu remontbetoon. Soovituslik kihipaksus on vahemikus 5…30 mm, aukude täitmisel kuni 100 mm. 

  •  Polümeermodifitseeritud (PMC) remontbetoon
  •  Sisaldab korrosiooniinhibiitorit (ei vaja eelnevat sarruse katmist korrosioonikatsega)
  •  Survetugevus >25 MPa
  • Fiiberkiududega 
  • Kihipaksus kuni 30mm (kohati kuni 100mm)

KASUTUSKOHAD

Segu kasutatakse betoonkonstruktsioonide silumiseks, aukude ja väljalöökide täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpinnal. weber REP 25+ sobib betoonidele, mille tugevusklass jääb vahemikku 20...35 MPa. Tugevamatel betoonidel mille survetugevus ulatub 35...55 MPa kasutatakse remontbetooni weber REP 45.

ENNE PAIGALDAMIST

Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari).  Puhastatud armatuur ei vaja eraldi korrosioonitõrjet, sest weber REP 25+ sisaldab korrosioonivastast inhibiitori, kuid  alati võib katta armatuuri korrosioonikaitsega weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg. Väga sileda aluspinna võib nakke parandamiseks kruntida weber REP 05-ga. Seejärel kantakse weber REP 25+ märjale, aga tugevasti aluspinda sisse hõõrutud weber REP 05-le. Minimaalne lubatud temperatuur on +5 ºC.

TÖÖKÄIK

Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari).  Puhastatud armatuur ei vaja eraldi korrosioonitõrjet, sest weber REP 25+ sisaldab korrosioonivastast inhibiitori, kuid  alati võib katta armatuuri korrosioonikaitsega weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg. Väga sileda aluspinna võib nakke parandamiseks kruntida weber REP 05-ga. Seejärel kantakse weber REP 25+ märjale, aga tugevasti aluspinda sisse hõõrutud weber REP 05-le. Minimaalne lubatud temperatuur on +5 ºC.

Tasandustöödega pealekantava ühe segukihi paksus on 5...20 mm. Aukude ja kraatrite täitmisel võib kihipaksus küündida 50 mm. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema töö tegemise ajal ja nädal pärast seda vähemalt +5 ºC. Kuni 30 mm paksune täide tehakse ühe
kihina. Segu kantakse pinnale kas kelluga visates või liibiga surudes. Täiskrohvitud koha pinnatasasus saavutatakse liigse segu mahalõikamisega. Lõikuri toetuspinnaks võib olla kas vana betoonipind või õigesti paigaldatud rihtlati serv. Lõikamisega saadakse sirge aga kare pealispind ja remontsegu nake aluspinnaga ei saa rikutud. Mitmekihilisel täitmisel peab alumine kiht olema piisavalt tahenenud, et selle nake ei saaks uue kihi pealepanemisega kannatada. Sobiv kuivamisaeg on seejuures 4...6 tundi. Alumise kihi pealispind peab kindlasti jääma kare, et saavutada kihtide vahel maksimaalne nake. Kui järgmise kihi pealekandmine jääb järgmisele päevale, tuleb aluspinda kindlasti eelnevalt niisutada.

PRAKTILISED NÕUANDED

Järelhooldus mõjutab suuresti remontbetooni nakke, tugevuse ja tiheduse näitajaid. Kohustuslik on hoida remontbetooni pind jätkuvalt niiskena 5 järgneva ööpäeva jooksul. Pinna võib kiire kuivamise eest kilega kinni katta. Järelhooldus lõpetatakse järk-järguliselt vee hulga vähendamisega – niimoodi me väldime betooni kuivamis-šokist põhjustatud pragunemist. Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatusega).

 Kulunormu 20 kg/m²/1 cm
 Soovituslik kihipaksus5...30mm (kohati kuni 100mm)
 Veekulu2,7…3,0 l/20kg (13,5...15%)
 Kasutusaegu 45 minutit
 SideaineCEM II A 42.5 R kiirkivinev portlandtsement, polümeerid
 TäiteaineLiiv, fraktsiooniga 0…2 mm
 LisaainedTöödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad lisaained, fiiberkiud
 Nakketugevus (28 päeva)> 1,5 Mpa (EN 1542)
 SurvetugevusklassR3 (EN1504-3)
 Survetugevus 1 p.u 5 MPa (EN 12190)
 Survetugevus 7 p.u 20 MPa (EN 12190)
 Survetugevus 28 p.>25 MPa (EN 12190)
 Piiratud kahanemine/paisumineNakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
 TulepüsivusklassA2 (EN 13501-1)
 Külmakindlus> 1.5 MPa (EN 13687-4)
 KarboniseerimiskindlusJah (EN 13295)
 Kloriidide sisaldus< 0,05 % (EN 1015-17)
 Kapillaarne veeimavus≤0,5 kg/(m²*h0,5) (EN 13057)
 KasutustemperatuurAluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
 Tihedus2000 kg/m³
 Säilivusaeg12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
 Pakend20 kg
 Toote sertifikaadidCE; EN1504-3 

 

Seotud tooted weber REP 25+