weber REP 65

Weber Estonia

Remontbetoon >50 MPa (R4-klass)

Kõrge soola- sulfaadi- ja külmakindlusega, fiiberkiududega armeeritud, polümeeridega modifitseeritud (PMC), väikse mahukahanemisega valgumatu remontbetoon väga kõrge survetugevusega betoonpindade parandamiseks. 
Toodet kasutatakse betoonkonstruktsioonide silumiseks, aukude ja väljalöökide täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpinnal vastavalt betoonile remondi põhimõttele 3.1 (Betooni taastamine käsitsi paigaldamisega). Toode täidab R4-tugevusklassi nõudeid vastavalt EN 1504-3. 
weber REP 65 sobib betoonidele, mille tugevusklass jääb vahemikku 45...65 MPa. Madalama tugevusega betoonpindadele sobib kasutamiseks  weber REP 45, mis sobib kasutamiseks betoonpindadele tugevusega 35…55 MPa.

 

  • Polümeermodifitseeritud (PMC) remontbetoon
  • Survetugevus  >50 MPa
  • Sadama- ja sillakonstruktsioonide remondiks
  • Fiiberkiududega
  • Kõrge soola-, sulfaadi- ja külmakindlusega

ENNE KASUTAMIST
Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari). Kohe pärast puhastamist kaetakse teras kaitsekihiga weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg. Väga sileda aluspinna võib nakke parandamiseks kruntida weber REP 05-ga, kuid siis kantakse weber REP 65 märjale, aga tugevasti aluspinda sisse hõõrutud weber REP 05-le. Minimaalne lubatud temperatuur on +5 ºC.

TÖÖJUHISED
Kotitäis (20 kg) kuivsegu weber REP 65 segatakse 2,6...3,0 liitri puhta veega. Segamine toimub kahes etapis: esmalt mõõdetakse segamisnõusse minimaalne veehulk ja lisatakse kuivsegu, seejuures kogu aeg segades. Nii saadakse ühtlane tummine mass, millel lastakse seista 10 minutit. Seejärel segatakse uuesti ja vajadusel lisatakse lõplik kogus vett. Vett ei tohi üle doseerida! Valmis segatud segu kasutusaeg on 45 minutit.
Nakkekihi tegemisel kasutatakse weber REP 65 vedelamal kujul harjates selle pinnale. Tasandustöödega peale kantava ühe segukihi paksus on 5...20 mm. Aukude ja kraatrite täitmisel võib kihipaksus küündida 50 mm. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema töö tegemise ajal ja nädal pärast seda vähemalt +5 ºC. Kuni 30 mm paksune täide tehakse ühe kihina. Segu kantakse pinnale kas kelluga visates või liibiga surudes. Täiskrohvitud koha pinnatasasus saavutatakse liigse segu maha lõikamisega. Lõikuri toetuspinnaks võib olla kas vana betoonipind või õigesti paigaldatud rihtlati serv. Lõikamisega saadakse sirge aga kare  pealispind ja remontsegu nake aluspinnaga ei saa rikutud. Mitmekihilisel täitmisel peab alumine kiht olema piisavalt tahenenud, et selle nake ei saaks uue kihi peale panemisega kannatada. Sobiv kuivamisaeg on seejuures 4-6 tundi. Alumise kihi pealispind peab kindlasti jääma kare, et saavutada kihtide vahel maksimaalne nake. Kui järgmise kihi pealekandmine jääb järgmisele päevale, tuleb aluspinda kindlasti eelnevalt niisutada.

JÄRELHOOLDUS
Järelhooldus mõjutab suuresti remontbetooni nakke, tugevuse ja tiheduse näitajaid. Kohustuslik on hoida remontbetooni pind jätkuvalt niiskena 5 järgneva ööpäeva jooksul. Pinna võib kiire kuivamise eest kilega kinni katta. Järelhooldus lõpetatakse järk-järguliselt vee hulga vähendamisega – niimoodi me väldime betooni kuivamisšokist põhjustatud pragunemist. Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatusega).

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Soovituslik kihipaksus5…20 (50) mm
Veekulu2,6…3,0 l/20 kg
Valmissegu kogusu 11 l/20kg
Kasutusaegu 60 minutit
Sideainekiirkivinev sulfaadikindel tsement (CEM I 42,5N MH/SR/LA) ja polümeerid
TäiteaineLiiv, fraktsiooniga 0…2 mm
LisaainedTöödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus>2,0 Mpa (EN 1542)
SurvetugevusklassR4 (EN1504-3)
Survetugevus 7p.>25 MPa (EN 12190)
Survetugevus 28p.>50 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumineNakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
TulepüsivusklassA1 (EN 13501-1)
KülmakindlusSoola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerimis kindlusJah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus<0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus≤ 0,5 kg/m2 *h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend20 kg
VärvusHall
Toote sertifikaadidCE, EN1504

Seotud tooted weber REP 65