weber RL 45

Weber Estonia

Pihustatav remontbetoon C35/45-4 (R4-klass)

weber RL 45 on soola- ja külmakindel pihustatav remontbetoon, mis on mõeldud betooni struktuurseks remontimiseks ja tugevdamiseks pihustamise teel. Toode täidab R4 klassi tugevusnõuded vastavalt standardile EN 1504-3. Toote tugevusklass vastavalt standardile EN 206 on C35/45 ja maksimaalne terasuurus 4 mm.

  • Pumbatav remontbetoon
  • Soola- ja ilmastikukindel
  • Fiiberkiududega
  • Survetugevusklass C35/45-4 
  • Kasutatav ka betooni vertikaalvuukides
  • SILKO heakskiit

ENNE KASUTAMIST

Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari) ning kaetakse armatuuri korrosioonikaitsega weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg.  Õhu ja aluspinna minimaalne lubatud temperatuur  on +5 ºC, optimaalne temperatuuri vahemik töödeks on +10... 20 ºC. 

TÖÖKÄIK

 Kotitäis (25 kg) kuivsegu weber RL 45 segatakse 3,25...3,75 liitri puhta veega sõltuvalt vajalikust töödeldavusest. Pumbaga paigaldamisel võib kasutada ka läbivoolusegistit, mis on ühendatud pumbaga. Vett ei tohi üle doseerida! Vee temperatuur peaks olema soovitatavalt vahemikus + 10...+30 oC ja valitud nii, et lõpptemperatuur valmis massil oleks +10...+20 oC. Valmis segu kasutusaeg on orienteeruvalt 1 tund.

Tasandustöödega pealekantava ühe segukihi paksus on 10...100 mm. Aluspind peab olema niiske ning esmalt pealekantav kiht tuleks aluspinda kanda jõuliselt harjates, et saavutada hea nake remontbetooni ja alusbetooni vahel. Kui teostatakse mitmekihilist valamist siis peab hoolikalt teostama nakkekihi iga kihi paigaldamisel. Väga mahukatel töödel on võimalik kasutada ka weber SB 45 Rajatistebetooni C35/45-8. Mõlemal juhul on tooted pumbatavad.

PRAKTILISED NÕUANDED

Järelhooldus mõjutab suuresti remontbetooni nakke, tugevuse ja tiheduse näitajaid. Kohustuslik on hoida remontbetooni pind jätkuvalt niiskena 5 järgneva ööpäeva jooksul. Pinna võib kiire kuivamise eest kilega kinni katta. Järelhooldus lõpetatakse järk-järguliselt vee hulga vähendamisega – niimoodi me väldime betooni kuivamis-šokist põhjustatud pragunemist. Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatusega).

Kulunorm u 20 kg/m²/1 cm
Kihipaksus 10…30 mm (ühes kihis paigaldatuna)
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…4 mm
Lisaained

Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad lisaained, fiiberkiud

Nakketugevus (28 päeva) > 1,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevusklass C35/45-4 (EN206); R4 (EN1504-3)
Survetugevus 1 p. u 10 MPa (+ 20 C EN 12190)
Survetugevus 7 p. u 40 MPa (+ 20 C EN 12190)
Survetugevus 28 p. > 45 MPa (+ 20 C EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine > 2,0 MPa (EN 12617-4) nakketugevus pärast katset
Mahukahanemine 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
Elastsumoodul > 20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 8…10%
Kapillaarne veeimavus < 0,05 kg/m2*h0,5 (EN13057)
Tihedus u 2000 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.45
Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000kg
Toote sertifikaadid CE; EN1504-3 (EN206)

Seotud tooted weber RL 45