Injekteerimispump

injekteerimispump.jpg

Injekteerimispump weber.tec 946 paigaldamiseks

  • Lihtne kasutada
  • Väga tõhus

Enne töö alustamist peab seinakonstruktsiooni suhteline niiskus (RH) olema alla 95%. Kapillaartõkke tõhususe tagamiseks on oluline, et kogu töödeldav ala on pritseseguga korralikult täidetud. Injekteerimissegu tuleb sisse pritsida põranda ja seina liitekohast vähemalt 20 cm kõrgusel sissepuuritud aukude kaudu. Sissepritse augud tuleb puurida horisontaaltasandist veidi allapoole kaldu ühel joonel 16 mm puuriga üksteisest u 10 cm vahedega. Puurimise sügavus: seina vastaspoolest umbes 5 cm. Kui sein on eriti niiske (RH üle 75%), tuleb augud puurida kahes reas, u 8 cm vahedega. Enne sissepritsimist tuleb augud puhastada näiteks suruõhuga. Sissepritsimiseks võib kasutada näiteks mördipüstolit weber.sys Puristin. Sis-sepritsimist alustada alumisest reast ja täitmist augu põhjast. Augu täitumisel tõmmata injektsioonitoru ettevaatlikult ülespoole, kontrollides, et kogu auk on täidetud. Pritseseguga täidetud auk sulgeda tihendusseguga webertec 933. Täpsemad juhised on leitavad Weberi saneerimissegu tehnilise lahenduse kirjelduses.

PRAKTILISED NÕUANDED

Seina pritseseguga täitmise hea tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada oma ala spetsialiste. Vajadusel võite seinte prits-seguga täitmisega seotud küsimustes pöörduda abi saamiseks Weber´i tehnilise toe poole.

 

Paigaldusjuhised

Seotud tooted Injekteerimispump