Betoonelementide montaaž New system

eslipanek_01.png

Õõnespaneelidest konstruktsiooni ühenduskohtade tihendamine ja vuukimine, seinapaneelide vertikaalala, ülaservade, postide jms ühenduskohtade tihendamine ja vuukimine, paigaldussüvendite ja läbiviikude täitmine täiteseguga, transpordikahjustuste ja paigaldamisel tekkinud vigastuste täitmine ja viimistlemine.
weber_S-30_we_care_small.jpg

weber S-30

Kuivbetoon weber S-30 on ilmastikukindel betoonisegu üldisteks valutöödeks. Betoonsegu täitematerjali fraktsioon on 0…3 mm ja soovituslik valatava kihi paksus 10...50 mm. Segu tarnitakse kuivseguna 25 kg pakendis. Veega segamisel saadakse valmis betoonisegu, mille keskmine survetugevus on 20 MPa.

Lisateave selle toote kohta

webervetonit-ESL-25kg_0.jpg

weber ESL

weber ESL on vähese mahukahanemisega pumbatav betoonsegu spetsiaalselt betoonpaneelide vaheliste vuukide täitmiseks vastavalt standardile EN 1504-4. Tugevusklass C30/37-4 (EN 206-1). Maksimaalne terasuurus >4 mm. Toode on saadaval ka kõrgema tugevusklassis C40/50-4. Betoonpaneelide vaheliste vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmine, seinapaneelide üla- ja alavuukide täitevalu, uurete ja läbiviikude täitevalu ilma rakiseta. Vastab keskkonnaklassidele (projekteeritud eluiga 50 ja 100 aastat) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1 (EN 206-1). Toode täidab nõudeid vastavalt standardile EN 1504-4 (peatükk 4. Kandekonstruktsioonide nakketooted), mört betoonelementide vertikaal- ja horisontaal vuukide täitmiseks vastavalt põhimõttele 4.4 (Konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega).

Lisateave selle toote kohta

webervetonit-JB-600-3-25kg.jpg

weber JB 600/3

weber JB 600/3 on hea valguvuse ja voolavusega, kiiresti kivinev ja enne tardumist veidi paisuv betoon, millel on väga kõrge soola- ja külmakindlus. Toode vastab survetugevuse klassile C50/60-4 (EN 206) ning  vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ning tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni tagastamine valubetooniga) ning 4.4 (konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega) (EN 1504-9). Toode vastab keskkonnaklassidele XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2).

Lisateave selle toote kohta

Seotud tooted ja lahendused