webertherm 305

Weber kleepe- ja armeersegu

webertherm 305 on tsemendil ja polümeersetel lisanditel baseeruv liimsegu polüstüreenist soojustusplaatide (EPS ja XPS) paigaldamiseks. Segu on suure nakketugevusega ja elastne. Lisaks võib toodet kasutada ka mineraalsete aluspindade krohvimiseks kihis 3…20 mm. webertherm 305 sisaldab kapillaarset veeimavust tõkestavaid lisandeid ning on niiskus- ja külmakindel. Kivistunud krohvikiht ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

  • Suure nakketugevusega
  • Külmakindel
  • Niiskuskindel

Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida.
Soojustuse kleepimisel seinale peab aluspind olema piisavalt tasane, et liimsegu paksus ei ületaks 20 mm. Vajadusel tuleb aluspinda eelnevalt tasandada. EPSi kleepimisel seinale peab soojustus olema piisavalt kaua seisnud, et vältida soojustuse hilisema mahukahanemise tagajärjel tekkivaid pragusid.

TÖÖJUHISED
Soojusisolatsiooni liimimisel kantakse webertherm 305 vahtpolüstüreenist plaadi pinnale kelluga või plaatimiskammiga. Väga sileda aluspinna korral kantakse segu kogu plaadi tagumisele küljele plaatimiskammiga (hambulisus nt 12x12 mm). Ebatasase aluspinna puhul kantakse segu isolatsiooniplaadi tagaküljele nn serv-punkt-meetodil ühtlase vaaluna umbes 10 cm laiusena äärtele ning keskele lisatakse nt 3 segupätsikest. Vähemalt 40% isolatsiooniplaadi tagaküljest ja aluspinnast peab värskelt kleebitud isolatsiooniplaadi eemaldamisel olema seguga kaetud. Soojustusplaadid kinnitatakse lisaks mehaaniliselt kinnitustüüblitega. Projektis peab olema ära toodud kirjeldus tüüblite paigaldamise kohta (milliste mõõtmetega, tk/m²). Madalaim lubatud tüübeldamise skeem lubab 4 tüüblit m² kohta, tihedaim variant on 14 tüüblit m² kohta. Tüüblid paigaldatakse pärast kleepsegu kivistumist (24...48 tunni möödumisel).  

JÄRELHOOLDUS
Krohvimistööde ajal ja vähemalt 2 järgneva ööpäeva jooksul pärast krohvimist peab pinna temperatuur ületama +5 °C. Värskelt krohvitud pinda kaitsta intensiivse päikese, tugeva tuule ja sademete eest.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Kulunorm Isolatsiooni kleepimisel 3...10 kg/m²
Survetugevus 10 MPa
Nake betooniga  >1 MPa
Nake polümeeriga >0,15 MPa (polüstüreeni enda tugevus)
Veekulu 5...5,5 l/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Külmatsükleid 100
Sideaine Tsement ja polümeerid
Täiteaine Looduslik liiv, purustatud lubjakivi
Lisandid Vett hülgavad ning ilmastikukindlust parandavad lisaained

Seotud tooted webertherm 305