webertherm 310

tsementkrohvisegu fassaadisoojustussüsteemile

webertherm 310 on fiiberkidudega tsemendil ja polümeersetel lisanditel baseeruv universaalne liim- ja armeersegu, mida kasutatakse mineraalvilla liimimiseks ning nii EPS / XPS kui ka mineraalvilla armeerimiseks Weberi soojusisolatsiooni-liitsüsteemides (SILS). Toode on suure nakketugevusega ja väga elastne ning tagab SILS-i ehitamisel suure löögitugevuse. Sobib ka mineraalsete aluspindade tasandamiseks 2...10 mm kihis. Testitud külmakindlus: 100 tsüklit!

  • Suure nakketugevusega
  • Elastne
  • Pragunemiskindel
  • Külmakindel - 100 külmatsüklit

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida.
Soojustuse kleepimisel seinale peab aluspind olema piisavalt tasane, et kleepesegu paksus ei ületaks 20 mm. Vajadusel tuleb aluspinda eelnevalt tasandada. 

TÖÖJUHISED
Soojustusplaatide (EPS, XPS, mineraalvill) krohvimine tehakse kahes kihis. Segu võib pinnale kanda käsitsi või krohvimispumbaga. Esimene segukiht tehakse 3..4 mm paksune (segu kulu 3…5 kg/m²). Kohe pärast esimese kihi seinale kandmist surutakse värskesse segusse armeerimisvõrk weber 397. Pind tasandatakse teralliibiga, armeerimisvõrk peab olema üleni seguga kaetud. Ülekate võrgu paanide vahel ja jätkamisel peab olema vähemalt 100 mm. Teine kiht armeersegu kantakse koheselt peale nn märg-märjale meetodil, kihi paksus 2...3 mm (segu kulu 2...3 kg/m²). Armeerimisvõrk peab armeersegu puhul jääma keskmise kolmandiku välimisse kolmandikku. 
Soojusisolatsiooni (jäik vill) liimimisel WeberMin süsteemi ehitamisel kantakse webertherm 310 plaadi pinnale kellu või plaatimiskammiga. Sileda aluspinna korral kantakse segu kogu plaadi tagumisele küljele plaatimiskammiga (hambulisus 12x12 mm). Ebatasase aluspinna puhul kantakse segu isolatsiooniplaadi tagaküljele nn serv-punkt-meetodil ühtlase vaaluna umbes 10 cm laiusena äärtele ning keskele lisatakse nt 3 segupätsikest. Vähemalt 40% isolatsiooniplaadi tagaküljest ja aluspinnast peab värskelt kleebitud isolatsiooniplaadi eemaldamisel olema seguga kaetud. Soojustusplaadid kinnitatakse lisaks mehaaniliselt kinnitustüüblitega. Projektis peab olema ära toodud kirjeldus tüüblite paigaldamise kohta (milliste mõõtmetega, tk/m²). Madalaim lubatud tüübeldamise skeem lubab 4 tüüblit m² kohta, tihedaim variant on 14 tüüblit m² kohta. Tüüblid paigaldatakse pärast kleepsegu kivistumist (24...48 tunni möödumisel).  

JÄRELHOOLDUS
Krohvimistööde ajal ja vähemalt 2 järgneva ööpäeva jooksul pärast krohvimist peab pinna temperatuur ületama +5 °C. Värskelt krohvitud pinda kaitsta intensiivse päikese, tugeva tuule ja sademete eest.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 25 kg
Kulunorm

umbes 1,4 kg/m²/mm; 

isolatsiooniplaatide kleepimisel umbes 4...6 kg/m²,

armeerimisel umbes 6...8 kg/m² (5...8 mm)

Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Soovituslik kihipaksus Tasandamisel 2...10 mm, WeberMin ja WeberTherm armeerimisel 5-8 mm
Veekulu 5...6 l/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Tulepüsivusklass A2, põlematu (EN 13501-1)
Külmatsükleid (SFS 176:2007) 100
Sideaine Tsement ja polümeerid
Täiteaine Looduslik liiv, purustatud lubjakivi terasuurusega 0...1 mm
Lisandid Fiiberkiud, vett hülgavad ning ilmastikukindlust parandavad lisaained

Referentsid

Weber Estonia
Kõik fassaadikrohvid, tarvikud ja lahendused

Korterelamu Randla 6, Tallinn

2017 aastal valminud kortermaja Stroomi ranna lähistel.
Kivimaja ja soojustuseks kasutatud WeberTherm SILS lahendust.

Seotud tooted webertherm 310