webertherm 310 Quick

Weber Estonia

webertherm 310 Quick on fiiberkiududega polümeermodifitseeritud kiirkivinev liim- ja armeerimissegu erinevate soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) ehitamiseks (WeberTherm ja WeberMin SILS). Toode on nii käsitsi- kui ka pumbaga paigaldatav. Therm 310 Quick sobib ka kiviseinte tasandamiseks. Segu on mõeldud kasutamiseks jahedates ja talvistes oludes. Sobiv aluspinna ja töökeskkonna temperatuur tööde teostamise ajal ning vähemalt 6 h peale tööde lõpetamist on 0 C…+10 C. Järgneva 24 h jooksul võib temperatuur langeda kuni -5 C. Hiljem enam miinimumpiiri ei ole.

See tähendab, et talvistes oludes on vaja objekti kütta tööde teostamise ajal ning öösel võib kütmise lõpetada. See omakorda toob kaasa märgatava kokkuhoiu küttekulude arvelt.

  • Käsitsi või pumbaga pinnale kantav tsementkrohvisegu, kasutamiseks jahedates ja talvistes oludes
  • Fiiberkiududega armeeritud
  • Kasutatav alates 0 C
  • Ei sisalda naatriumipõhiseid külmalisandeid (soolasid)

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, kõva ja mahupüsiv. Kõik lahtised osad nagu kooruv värv ja –krohv tuleb esmalt aluspinnalt eemaldada. Kui tegemist on imava aluspinnaga nagu nt poorbetoon vmt, siis on vajalik aluspind eelnevalt kruntida süvaimmtuskrundiga weber.prim 400 Tiefgrund. Kui varasemalt armeeritud pind, on seisnud avatuna kauem kui 2 nädalat, siis tuleb pinna kvaliteeti kontrollida, vajadusel pind töödelda lihvkiviga ning kruntida samuti süvakrundiga weber.prim 400 Tiefgrund.

SEGU VALMISTAMINE

Segu valmistamiseks tuleb kasutada puhast sooja vett temperatuuriga kuni 40 C. Veekulu on 4,5…4,8 l/25 kg. Segamine tehakse trelli ja vispliga kahes etapis – esmalt segatakse kuivsegu veega ühtlaseks massiks, seejärel lastakse ca 10 min seista ning siis segatakse veelkord. Valmissegu tuleb ära kasutada 2 h jooksul.

LÕPPVIIMISTLUS

Viimistlemine võib toimuda pärast tasanduskihi kivistumist (24 tunni möödumisel). Materjalidest on sobivad erinevad dekoratiiv­krohvid: weber.star 224 AquaBalance mineraalkrohv, weber.pas 471 siloksaankrohv või silikoonvaikude baasil toodetud weber.pas 481 AquaBalance. Enne dekoratiivkrohvi paigaldamist tuleb armeeritud pinnale kande sobiv nakkekrunt, nt weber.prim 403.

 

Kulunorm

ca 1,5 kg/m²/mm

Liimimisel ca 4...6 kg/m²

Armeerimisel ca 7…8 kg/m²

Kihipaksus

Tasandamisel 2…10 mm, WeberMin ja
WeberTherm süsteemides armeerimisel 5…8 mm.

Veekulu

4,5…4,8 l/25 kg

Paigaldustemperatuur

0 C…+10 C

Kasutusaeg

2 tundi vee lisamisest

Tulepüsivusklass

A2, põlematu (EN 13501-1)

Sideaine

Tsement ja polümeerid

Täiteaine

Looduslik liiv, purustatud lubjakivi terasuurusega 0…1 mm

Lisandid

Fiiberkiud, vett hülgavad ning ilmastikukindlust parandavad lisaained

Säilivusaeg

12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis

Pakend

25 kg kott

Seotud tooted webertherm 310 Quick