webervetonit 137

Tasanduskrohv soklitesse

Tsemendil baseeruv tasanduskrohv soklitesse. Tänu spetsiaalsetele hüdrofoobsetele lisanditele on tootel erakordselt hea vastupidavus niisketes tingimustes. Korraga saab pinnale kanda 3...10 mm paksuse kihi.  webervetonit 137 on pinnale kantav nii käsitsi kui ka pumbaga.

Tehnilised andmed:

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Soovituslik kihipaksus 3...10 mm
Veekulu 4,5...5 l/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Survetugevus 28 päevaga >6 MPa (SFS-EN 1015-11)
Tulepüsivusklass A2, põlematu (EN 13501-1)
Vee imendumine < 0,2 kg/(m²min0,5) (SFS-EN 1015-18
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,2 m (SFS-EN 1015-19)
Sideaine Tsement, lubi ja polümeerid
Täiteaine Looduslikud kivimid ja lubjakivi, terasuurusega 0…1 mm
Lisandid Fiiberkiud, kapillaarset veeimavust vähendavad ja ilmastikukindlust parandavad lisaained

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

 • Eemalda naket takistavad ained, nagu soolad, tolm, tsemendipritsmed, rooste ja lahtine krohv.
 • Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need krohvimise ajaks kinni katta.
 • Parema nakke tagamiseks on soovitatav aluspinda niisutada pihusti abil üksnes nii palju, et aluspind säilitaks veel piisavalt imamisvõimet.
 • Juhul kui aluspind on tugevalt kahjustunud või kui aluspinnaks on kergbetoonplokid, on soovitatav kasutada krohvivõrku. 

Omadused ja eelised

 • Fiiberkiududega tasandussegu nii välis- kui ka sisetöödeks
 • Kihipaksus 2...10 mm
 • Käsitsi- ja pumbaga pinnale kantav
 • Kapillaarset veeimavust tõkestavate lisanditega
 • Pragunemiskindel
 • Elastne

Pane tähele!

 • Segu ei või kanda vettinud või jäätunud pinnale.