webervetonit 408

Weber Estonia

webervetonit 408 on universaalne soojustustplaatide liimsegu, mis võimaldab töötamist nii suvistes kui talvistes tingimustes (paigaldustemperatuur alates -10 °C). Sobib nii vahtpolüstüreenist (EPS) kui ka mineraalvillast soojustusplaatide liimimiseks. 

  • Universaalne kleepesegu
  • Paigaldustemperatuur alates -10 °C
  • Suure nakketugevusega
  • Valmis segu kasutusaeg 3 h 
  • Hea töödaldavusega 

Enne kasutamist:

Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida.
Soojustuse kleepimisel seinale peab aluspind olema piisavalt tasane, et liimsegu paksus ei ületaks 20 mm. Vajadusel tuleb aluspinda eelnevalt tasandada. EPSi kleepimisel seinale peab soojustus olema piisavalt kaua seisnud, et vältida soojustuse hilisema mahukahanemise tagajärjel tekkivaid pragusid.

Tööjuhised:

Miinuskraadidega töötamisel on vaja segu segamiseks kasutada trassisooja vett (kuni +40 °C). Soojusisolatsiooni kleepimisel kantakse webervetonit 408 vahtpolüstüreenist plaadi pinnale kelluga või plaatimiskammiga. Väga sileda aluspinna korral kantakse segu kogu plaadi tagumisele küljele plaatimiskammiga (hambulisus nt 12x12 mm). Ebatasase aluspinna puhul kantakse segu isolatsiooniplaadi tagaküljele nn serv-punkt-meetodil ühtlase vaaluna umbes 10 cm laiusena äärtele ning keskele lisatakse nt 3 segupätsikest. Vähemalt 40% isolatsiooniplaadi tagaküljest ja aluspinnast peab värskelt liimitud isolatsiooniplaadi eemaldamisel olema seguga kaetud. Soojustusplaadid kinnitatakse lisaks mehaaniliselt kinnitustüüblitega. Projektis peab olema ära toodud kirjeldus tüüblite paigaldamise kohta (milliste mõõtmetega, tk/m²). Madalaim lubatud tüübeldamise skeem lubab 4 tüüblit m² kohta, tihedaim variant on 14 tüüblit m² kohta. Tüüblid paigaldatakse pärast kleepsegu kivistumist (24...48 tunni möödumisel).  

Järelhooldus:

Peale soojustuse paigaldamist peab laskma liimsegul kuivada vähemalt 48 h enne tüübeldamisega alustamist. 

Tehnilised andmed

Materjali kulu u 4...5 kg/m² liimimisel
Soovituslik veekogus 4,5 ... 5,5 l/25 kg
Sideaine Tsement ja polümeerid
Täiteaine Liiv ja purustatud paekivi, tera suurus 0....1 mm
Tulekindlusklass A2 (EN 13501-1)
Säilivusaeg 12 kuud