ThermoRoc fassaadisoojustussüsteem

ThermoRoc fassaadilahendus

ThermoRoc on unikaalne krohvisüsteem, kus soojustusmaterjalina kasutatakse pooljäika mineraalvilla (klaas- või kivivill), mida katab u. 20 - 30 mm paksune krohvikiht. Kogu süsteem kinnitub aluskonstruktsioonile spetsiaalsete MERK-riputitega. ThermoRoc süsteemi üks peamisi eeliseid on tema mehaaniline tugevus ning tänu „rippuvatele“ kinnititele on tegemist nö liikuva süsteemiga, kus aluspinnas toimuvad liikumised ei põhjusta krohvipinnas lisapingeid ega pragusid.

ThermoRoc süsteemi viimistlemisel struktuurkrohvidega on soovitatav valida suuremateralisem toode, vähemalt 2,0 mm täiteteraga. Kuna ca 20 mm paksuse  täitekrohvimise puhul on väga keeruline saavutada siledat pinda, aitab jämedateraline viimistluskrohv varjata aluspinna ebatasasusi.

 

1. Soojustusmaterjal - Mineraalvillast (kivi- või klaasvill) pooljäik soojustusplaat (survetugevus ≥5 kPa)
2. Mehaaniline kinnitus - Spetsiaalne MERK kinnituskomplekt (polüamiidist nurk + soojustuse paksusele sobiva pikkusega riputi)
3. Armeerimissegu (mineraalne) - weber 414 Unirender fiiberkiududega armeeritud mineraalne nakke- ja täitekrohv koos metall-krohvivõrguga; *Testitud 50-le külmatsüklile!
4. Dekoratiivkrohvi kruntweber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)
5. a) Mineraalsed dekoratiivkrohvidweber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „scratch“; weber.star 240 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „rillen“;
weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav
b) Polümeersed dekoratiivkrohvidweber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv, toonitav; weber.pas 471 (polü-)siloksaankrohv, toonitav
6. Fassaadivärvid weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav; weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav; weber.ton 412 dispersioonvärv, toonitav

ThermoRoc lahendus

 

 

 

 

Tuletundlikkuse klass

A1
Armeeringu nõutud paksus ca 20 mm
Armeerimisvõrk (metall-krohvivõrk) ≥630 g/m², kuumtsingitud: tsingi kiht vähemalt 350 g/m²,
keskmiselt 50 μm kihipaksus
Löögitugevus ühekordse armeeringuga >20 J
Löögitugevus kahekordse armeeringuga >30 J

 

Seotud tooted ja lahendused