WeberMin fassaadisoojustussüsteem

WeberMin lahendus

WeberMin on kõige „hingavam“ ehk väikseima difusioonitakistusega SILS-lahendus. See tähendab, et ruumidest läbi seina välja liikuv niiskus saab seda teiste krohvisüsteemidega võrreldes kiiremini teha ning seeläbi ka risk, et niiskus konstruktsiooni püsima jääb, on kõige väiksem. Soojapidavuselt on mineraalvillad tavalisest vahtpolüstüreenist soojemad. WeberMin sobib kasutamiseks nii uusehitusel kui renoveerimisel ning erinevatel puit- ja kergkonstruktsioonidel.

Mineraalvillaga WeberMin süsteemi viimistlemisel saab kasutada kõiki Weberi valikus olevaid dekoratiivkrohve. Suure difusioonitakistusega viimistluskrohvide kasutamisel tuleb hoonele ette näha sundventilatsioon.

 

 

1. Liimsegu - weber.therm 310 universaalne mineraalne liim- ja armeerimissegu
2. Soojustusmaterjal - Mineraalvillast (kivi- või klaasvill) jäik soojustusplaat (survetugevus ≥10 kPa)
3. Kinnitustüübel - Metallsüdamikuga nael- või kruvitüübel (nt EJOT H4 või STR-U 2G)
4. Armeerimissegu (mineraalne) - weber.therm 310 fiiberkiududega armeeritud ja väga elastne mineraalne armeerimissegu koos armeerimisvõrguga (≥160 g/m²);
*Esimene 100-le külmatsüklile testitud segu Eestis!
5. Dekoratiivkrohvi krunt weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)
6. a) Polümeersed dekoratiivkrohvid weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv, toonitav weber.pas 471 (polü-)siloksaankrohv, toonitav
b) Mineraalsed dekoratiivkrohvidweber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „scratch“; weber.star 240 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „rillen“; 
weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav
7. Fassaadivärvidweber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav weber.ton 412 dispersioonvärv, toonitav

WeberMin lahendus

 

 

 

Tuletundlikkuse klass A2-s1, d0
Nõutud nakkepind soojustuse ja aluspinna vahel >40 %
Armeeringu nõutud paksus 5...7 mm
Armeerimisvõrk (ETA no 13/0392) ≥160 g/m²
Löögitugevus (ETA-klassifikatsioon) I-kategoorias
(>10 J ilma mehaaniliste vigastusteta)
Dekoratiivkrohviga weber.star 224 AquaBalance +
fassaadivärv
Löögitugevus (ETA-klassifikatsioon) II-kategoorias
(10 J krohvisüsteemi mitteläbivate pragudega)
Dekoratiivkrohviga weber.pas 481 AquaBalance
Dekoratiivkrohviga weber.pas 471
U-arv Fibo 3 200 mm plokil 200 mm soojustusega Klaasvillaga Isover FS 30: 0,152 W/m²K