WeberTherm fassaadisoojustussüsteem

WeberTherm lahendus

WeberTherm süsteemiga on võimalik ehitada löögitugevaid fassaadilahendusi. Seda võimaldab tsemendivaba polümeerne armeerimispahtel weber.therm 377. Sõltuvalt kihipaksusest ja armeerimisvõrkude kasutamisest on võimalik saavutada ka üle 15, 30 või 60 J löögitugevust. Võrdluseks tavaline mineraalne SILS-lahendus saavutab löögitugevuse > 10 J. 10 J on koormus, millega tabab näiteks fassaadi pinda 102 cm kõrguselt langev 1 kg raskune teraskuul. Selline krohvi tugevus on tavalahenduse puhul suurim võimalik vastupidavus.

 

1. Liimsegu - weber.therm 305 mineraalne liimsegu või weber.therm PU Fix liimvaht

2. Soojustusmaterjal -Vahtpolüstüreenist soojustusplaat (EPS/ EPS Silver) (ristitõmbetugevusega TR >100 kPa)

3. Kinnitustüübel - Plast- või metallsüdamikuga nael- või kruvitüübel (nt EJOT H3 / H4 / STR-U 2G)

4. Armeerimissegu (mineraalne) - weber.therm 310 fiiberkiududega armeeritud ja väga elastne mineraalne armeerimissegu koos armeerimisvõrguga (≥160 g/m²); *Esimene 100-le külmatsüklile testitud segu Eestis! 

 Armeerimissegu (polümeerne) - weber.therm 377 polümeerne armeerimispahtel võimaldab saavutada >15 J, >30 J või >60 J löögitugevust!

5. Dekoratiivkrohvi krunt - weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)

6. Polümeersed dekoratiivkrohvid - weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv, toonitav weber.pas 471 (polü-)siloksaankrohv, toonitav 

 Mineraalsed dekoratiivkrohvid - weber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „scratch“; weber.star 240 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „rillen“; weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav

7. Fassaadivärvid - weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav; weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav; weber.ton 412 dispersioonvärv, toonitav

WeberTherm lahendus

Tuletundlikkuse klass

B-s2, d0

Nõutud nakkepind soojustuse ja aluspinna vahel

>40 %

Armeeringu nõutud paksus

5...7 mm

Armeerimisvõrk (ETA no 13/0392)

≥160 g/m²

Löögitugevus (ETA-klassifikatsioon) I-kategoorias
(>10 J ilma mehaaniliste vigastusteta)

Dekoratiivkrohviga weber.pas 481 AquaBalance
Dekoratiivkrohviga weber.pas 471

Löögitugevus (ETA-klassifikatsioon) II-kategoorias
(10 J krohvisüsteemi mitteläbivate pragudega)

Dekoratiivkrohviga weber.star 224 AquaBalance + fassaadivärv

U-arv Fibo 3 200 mm plokil 200 mm soojustusega

EPS valge: 0,162 W/m²K
EPS Silver: 0,135 W/m²K

Seotud tooted ja lahendused