weber.therm plus ultra

weber.therm plus ultra lahendus

weber.therm plus ultra on kõige soojapidavam SILS-lahendus, kus soojustusmaterjalina kasutatakse weber.therm RS020 / RS021 fenoolisolatsiooni, millede soojaerijuhtivustegurid on vastavalt kas λ=0,020 W/mK või λ=0,021 W/mK. See võimaldab omakorda oluliselt kasulikku ruumi kokku hoida, kuna soojustuse paksused sama piirdekonstuktsiooni U-arvu kättesaamiseks on traditsiooniliste soojustusmaterjalidega võrreldes oluliselt väiksemad. 

weber.therm plus ultra on oma ülesehituselt väga sarnane WeberTherm SILS-lahendusega, kuid kuna süsteem on Saksamaal sertifitseeritud, siis tuleb ka selle süsteemi ehitamiseks kasutada sertifikaadijärgselt ainult lahendusse kuuluvaid materjale.

 

 

1. Liimsegu - weber.therm plus ultra universaalne mineraalne liim- ja armeersegu; Betoonist aluspinna puhul weber.therm 370 mineraalne liimsegu
2. Soojustusmaterjal - weber.therm RS020/RS021 (Kingspan Kooltherm K5)
3. Kinnitustüübel - metallsüdamikuga kruvitüübel (STR-U 2G)
4. Armeerimissegu (mineraalne) - weber.therm plus ultra universaalne mineraalne liim- ja armeersegu koos armeerimisvõrguga (≥160 g/m²)
5. Dekoratiivkrohvi krunt - weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)
6. a) Polümeersed dekoratiivkrohvid - weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv, toonitav;  weber.pas 471 (polü-)siloksaankrohv, toonitav
b) Mineraalsed dekoratiivkrohvid - weber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „scratch“ ; weber.star 240 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „rillen“ ; weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav
7. Fassaadivärvid - weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav weber.ton 412 dispersioonvärv, toonitav

weber.therm plus ultra lahendus

 

 

 

Tuletundlikkuse klass     B-s1, d0  
Nõutud nakkepind soojustuse ja aluspinna vahel >60 %
Armeeringu nõutud paksus 4...7 mm

Armeerimisvõrk (ETA no 13/0392)           

≥160 g/m²
Löögitugevus (ETA-klassifikatsioon) II-kategoorias (10 J krohvisüsteemi mitteläbivate pragudega)  Dekoratiivkrohviga weber.pas 481 AquaBalance Dekoratiivkrohviga weber.pas 471
U-arv Fibo 3 200 mm plokil 200 mm soojustusega Fenoolplaadiga weber.therm plus ultra RS 021: 0,094 W/m²K*
 

 

Seotud tooted ja lahendused