weberprim 406 Silikatfixativ

untitled.png

 

 

weberprim 406 Silikatfixativi kasutatakse mineraalsetel lupja sisaldavatel uutel- ja vanadel krohvipindadel eeltöötlusena enne värvimist. Toode on läbipaistev ja ei tekita veeaurule läbimatut kihti, küll aga aitab ta luua parema nakkepinna uutele värvikihtidele ning osaliselt vähendada aluspinna imavust. Uute fassaadide ehitamisel lupja sisaldavate pinna- või dekoratiivkrohvidega aitab ta tagada viimase kihina kantavale silikaat- või silikoonvärvile ühtlase tulemuse. Aitab vältida fassaadivärvi laigulisust ning ülekatte-triipude (tellingute jätkukohtades) visuaalset nähtavust, samuti paranduskohtades.

  • Loob lubjastele krohvidele värvi jaoks stabiilse aluspinna
  • Ei tekita aluspinnale kilet
  • Vähendab aluspinna imavust

ALUSPIND

Aluspind peab olema ühtlane, puhas ja kuiv. Enne Silikatfixativi pinnale kandmist puhastatakse fassaadipind vajadusel mehaaniliselt (nt survepesuriga, voolava vee ja harjaga vmt viisil) suuremast bioloogilisest mustusest. Vajadusel tuleb kasutada orgaanikast puhastamiseks biotsiidilahust weberprim 416 AlgoStop

PINNALE KANDMINE

Materjal kantakse pinnale pintsli või rulliga. Materjal tuleb pinnale kanda ühtlaselt ja pigem rohkelt, et tagada kvaliteetne lõpptulemus peale värvimist. Mitte paigaldada otsese päikese käes või väga kõva tuulega mis kiirendaksid materjali kuivamist. Peale pinnale kandmist jätta materjalile piisavalt aega kuivamiseks.

Sõltuvalt soovitud tulemusest võib weberprim 406 lahjendada veega kuni 1:3. Savikrohvidel on lahjendamine keelatud.

Minimaalne paigaldustemperatuur on +8 °C.

PANE TÄHELE!

Materjal on kasutamiseks ainult välistingimustes! Mitte segada kokku teiste materjalidega. Enne kasutamist hoolikalt läbi segada. Kõik muud ehitise elemendid tuleb hoolikalt kinni katta, et Silikatfixativ pinnale kandmisel nendele ei satuks. Tööriistad puhastada koheselt peale kasutamist jooksva puhta vee all. 

OHUTUSNÕUDED

Toode on silmi ja nahka ärritava toimega. Vältida kokkupuudet kaitsmata nahaga ning sattumist silma. Silma sattumise korral loputada koheselt rohke puhta veega. Alla neelamise korral pöörduda koheselt meditsiinilise abi poole ning näidata toote etiketti ja materjali ohutuskaarti. Materjaliga töötamise korral on soovitatav kasutada kaitseprille, kindaid ning sobivat riietust. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Lisainfo jaoks lugeda materjali ohutuskaarti. 

Pakend 15 l ämber (alusel 24 tk)
Säilivusaeg 12 kuud suletud originaalpakendis, jahedas ruumis
Kulunorm

1l = ca 1,0 kg

Sõltuvalt aluspinnast, ca <0,25 l/m²

Mineraalsetele krohvidele värvi alla lahjendada 1:3 veega 

Seotud tooted weberprim 406 Silikatfixativ