weber.ton Xtreme TSR

weber.ton Xtreme TSR

weber.ton Xtreme on lahustivaba fassaadivärv eriti intensiivsete toonide toonimiseks. Tumedate toonide jaoks on võimalik toote TSR-väärtus (Total Solar Reflectance) optimeerida üle 25%, et fassaadi pind ei läheks päikese käest ohtlikult kuumaks. Fassaadi kuumenemine on otseselt ohtlik fassaadi kestvusele, sest kiired termopaisumised ja –kahanemised kiirete temperatuurimuutuste mõjul võivad fassaadikrohvi lõhkuda. Toode sobib kasutamiseks nii uutel kui vanadel fassaadidel.

  • Mõeldud intensiivsete ja tumedate toonide toonimiseks
  • Väga hea katvusega
  • Elastne fassaadivärv SIL-süsteemidele
  • Väga hea UV-kindlusega/pleekimiskindel
  • Toonitav Weber-, NCS- jpt värvikaartide järgi

 

 

 

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, kõva ja mahupüsiv. Kõik lahtised osad ja naket takistavad tegurid nagu kooruv värv, tolm, õli, tsemendipiim jmt tuleb eelnevalt eemaldada. Paigaldamise ajal peab olema õhutemperatuur vähemalt +5 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohiks olla üle 80 %.  

PINNALE KANDMINE

weber.ton Xtreme fassaadivärv on koheselt kasutusvalmis. Vedeldamine puhta veega on vajalik aluskihtide värvimisel kuni 10%, lõppviimistluskihil kuni 5%. Värvi pinnale kandmiseks sobivad töövahendid on villane rull, pintsel või hari. Töö peab käima ühes etapis, st jätkukohad tuleb teha nn märg-märjale meetodil, et ei jääks ülekattetriipusid. Värv kantakse pinnale kahes kihis. Kuivamisaeg on normaaltingimustel ca 24 h. Värskelt värvitud pinda tuleb kaitsta sademete eest.

MATERJALI TRANSPORTIMINE JA LADUSTAMINE

Materjali tuleb transportida ja ladustada terves ja vigastamata originaalpakendis. Toode säilib vähemalt 12 kuud tootmiskuupäevast. Säilitada soojades ja kuivades tingimustes. Kaitsta liiga madalate ja kõrgete temperatuuride eest. 

 

OHUTUSNÕUDED

Paigaldamise ajal vältida seguga kokku saamist. Silmi ja nahka tuleb värske toote eest kaitsta. Materjali silma sattumisel tuleb silmi pesta koheselt rohke puhta veega ning otsida meditsiinilist abi. Nahka pesta rohke seebi ja veega. Säilitada lastele kättesaamatus kohas. 

 

Pakend 15 l ämber (alusel 24 tk)
Säilivusaeg 12 kuud suletud originaalpakendis, jahedas ruumis
Kulunorm

ca 0,2 l/m2 ühe kihi korral / ca 0,35 l/m2 (2 kihti)

Difusioonitakistus ≥0,14 / < 1,4 m
Veeauru difusioonitakistus V (DIN  EN 1062-1) ≤150 / >15 g/m²d | V2 keskmine
   
Veeimavus w (DIN EN 1062-1) ≤0,5 / >0,2 kg/m²√h | W2 keskmine
Läikeaste G (DIN EN 1062-1) Matt, G3
Täitetera suurus S (DIN EN 1062-1) < 100 µm, S1 peen
Tihedus 1,3...1,5 kg/cm³
Kuivanud kihi paksus E (DIN EN 1062-1) > 100 µm / ≤ 200 µm | E3