webertec 913

Toote eelmine nimetus: Isekleepuv veekindel bituumen-rullmembraan
weber.tec_913.jpg

webertec 913 on sobib kasutamiseks hoonete maapinnast allpool asuvate osade alaliseks ning töökindlaks tihendamiseks ja veekindlaks muutmiseks. Materjal on väga heade nakkeomadustega ning pragude sildamise võimega. Lisaks on ta vastupidav vananemisele ning vee ning pinnases leiduvate agressiivsete ainete poolt tekitatavatele kahjustustele.

  • Lihtsalt paigaldatav, isekleepuv
  • Elastne ja koheselt veekindel
  • Paigaldatav kuni -5 °C
  • Väga hea nake erineval aluspinnal
  • Vertikaal- ja horisontaalpindadele
  • Radooni gaasi taksitav

KUNTIMINE

Ennem rullmebraani webertec 913 paigaldamist tuleb aluspinnad üle töödelda kruntainega webertec 913VE, mis koheselt kasutusvalmis  lahustivaba ja väga hea imavusega nakkekrunt erinevatele aluspindadele (kulunorm 100-150 ml/m² ). Kruntainet saab kanda kergelt niiskele aluspinnale. Madalamate temperatuuride korral (-5 °C kuni +5 °C) on soovitada membraani aluseks krundiks lahustibaasil toodet webertec 902.

NURKADE ISOLEERIMINE

Rullemebraani paigaldamist tuleb alustada nurkade isoleerimisega (põrand-sein, sein-sein ja sise-ning välisnurgad), selleks kasutada iseliimuvat rullmebraani webertec 913 riba (laius 30cm). Liikuvad vuugid tuleb isoleerida elastse isoleerimis lindiga webertec Superflex B240 või B400. Lint kleepida lauspinnale mineraalse 2-komponentse hüdroisolatsioonimassiga webertec Superflex D2.

PAIGALDUS

webertec 913 paigaldamiseks lõika rullist õige pikkusega riba. Eemalda 50 cm ulatuses kaitsepaber ning aseta rullmebraan õigele kohale ning suru aluspinnale. Seejärel vaikselt kaitsepaberit eemaldades ning membraani aluspinnale hõõrudes (ei tohi jääda mulle) kleebi kogu riba. Järgnevad ribad paigaldada eelnevaga ülekattesse minimaalselt 8 cm.

Kulunorm u 1,1 m/jm kohta
Paigaldustemperatuur -5 °C kuni +30 °C (õhk ja aluspind)
Venivus u 250%
Veeauru difusioonitakistus (Sd) 150 mm
Kaal u 1,6 kg/m²
Paksus 1,5 mm
Pakendi mõõt 1m x 15m; 0,3m x 15m
Säilivusaeg 24 kuud (kuivades oludes kinnises pakendis)

Seotud tooted webertec 913