weber supra light fix

Valge kergplaatimissegu

Kergsideainel põhinev plaatimissegu seinte- ja põrandate plaatimiseks

Kergsideainel põhinev valge plaatimissegu seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ning märgades siseruumides. Sobib kasutamiseks klinker-, keraamiliste ja looduskiviplaatide paigaldamiseks. 

  • Väga tugeva nakkuvusega ja hea töödeldavusega
  • Väike kulunorm (> 30% madalam tava plaatimissegust)
  • Sobiv klaasmosaiik plaatidele ja looduskivile
  • Valge värvus

ENNE KASUTAMIST

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskelt valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Ebatasasused tuleb tasandada sobiva weberi tasandusseguga. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 10ºC.
Segamiseks kasutatakse ainult puhast vett. Veekulu on u 6,75 l/15 kg kohta. Segu segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kaks korda läbi. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja segul lastakse seista umbes 10 minutit. Seejärel segatakse veel üks kord ning lisatakse ülejäänud veekogus. Valmissegatud plaatimissegu kasutusaeg on 2 tundi vee lisamisest.

TÖÖJUHISED

Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisaega, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 10 minutiga plaatida. Plaatimisaega mõjutavad pinna absorbtsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 5 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest. Põrandal võib kõndida kõige varem 1 päev pärast plaatimist (mitteimavatel aluspindadel 2 päeva peale plaatimist). Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.

SÄILITAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Segu säilib kuivades oludes kinnises pakendis 12 kuud tootmiskuupäevast. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni. Kuivsegu võib käsitleda segajäätmena, kivistunud materjali mineraalse jäätmena. Tühja pakendi  võib põletada.

 

Kulunorm

u 2 kg/m² kasutades 9 x 6x 6 mm suurust plaatimiskammi (hamba laius, vahe, sügavus)

Veekulu

u Kergsideainel põhinev plaatimissegu

Töötemperatuu 

Plaatimise ajal ja 2 päeva pärast plaatimist peab pinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10 °C. Kuivamine jahedas aeglustab toote kõvenemist oluliselt.

Kasutusaeg

u 2 tundi vee lisamisest

Avatud aeg

u 20 min

Kivistumisaeg enne vuukimist

Seinad: 4 tundi (keraamilised plaadid), 24 tundi (mitteimavad plaadid); Põrandad: 48 tundi (+23 °C)

Kivistumisaeg kuni kerge koormuseni

48 tundi (+23 °C)

Kivistumisaeg kuni täiskoormuseni

2 nädalat (T=23 °C, RH 50%)

Sideaine

Valge tsement

Nakketugevus

> 1,0 N/mm² (EN 1348)

Klassifikatsioon C2T (EN 12004)

Värvus

Valge

Säilivusaeg

24 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis

Pakend

15 kg plastikkott

Toote sertifikaadid

CE, M1, EPD

Seotud tooted weber supra light fix