weber.xerm 859F

weber.xerm 859F

Kiirkivinev temperatuurist sõltumatu plaatimissegu sise- ja välistingimustesse.

Suure nakketugevusega elastne plaatimissegu sise- ja välistingimustesse väheimavate ja suurte plaatide paigaldamiseks.

  • Kiirkivinev 
  • Väga hea nakkuvus nõudlikel pindadel
  • Sobib suurtele põrandaplaatidele
  • Kasutatav sise- ja välistingimustes
  • C2 FTE / S1  (EN 12004)
  • EMICODE EC 1 PLUSS

ENNE KASUTAMIST

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskelt valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Ebatasasused tuleb tasandada sobiva weberi tasandusseguga. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 5ºC.

TÖÖJUHIS

Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisaega, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 10 minutiga plaatida. Plaatimisaega mõjutavad pinna absorbtsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 5 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest. Põrandal võib kõndida u 4 tundi peale plaatimist. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.

OHUTUSTEAVE

Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

 

Kulunorm

3...6 kg/m² sõltuvalt aluspinnast ja plaadi suurusest

Veekulu

u 4,5 l / 20 kg (= 0,23 l/kg)

Kasutustemperatuur

+5…+30°C

Kasutusaeg

u 45 min vee lisamisest

Avatud aeg

u 10 min

Kivistumisaeg enne vuukimist

4 tundi (+23°C)

Kivistumisaeg kuni kerge koormuseni

6 tundi (+23°C)

Kivistumisaeg kuni täiskoormuseni

48 tundi (T=20 °C, RH 50%)

Sideaine

Tsement, polümeerid

Nakketugevus

> 1,0 MPa

Värvus

Hall

Säilivusaeg

9 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis

Pakend

20 kg 

Seotud tooted weber.xerm 859F